Forside %gt; Andre områder %gt; Indfødsret %gt; Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

EU-Ophold_Europakort

Hvor lang sagsbehandlingstid er der på indfødsretssager?

For øjeblikket er der en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på cirka 19 uger. Det vil være en stor hjælp, hvis du vedlægger alle de dokumenter og bilag, du skal sende med, sammen med selve erklæringen.

Fra hvilken dato bliver man dansk statsborger?

Hvis betingelserne er opfyldt, bliver man dansk statsborger med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor Statsforvaltningen modtog erklæringen.

Kan jeg få dobbelt statsborgerskab, når jeg søger om dansk indfødsret?

Hvis du bliver dansk statsborger, bevarer du samtidig dit hidtidige udenlandske statsborgerskab og får dermed dobbelt statsborgerskab. Det gælder dog kun, hvis det land du hidtil har været statsborger i, tillader dobbelt statsborgerskab. De danske regler har nemlig ikke bindende virkning for andre landes statsborgere. I Danmark stilles der dermed ikke længere krav om løsning fra det hidtidige statsborgerskab.

Får min ansøgning også virkning for mine børn?

Hvis man erhverver eller generhverver dansk indfødsret ved erklæring til Statsforvaltningen, omfatter det som hovedregel også ens børn, forudsat at man har del i forældremyndigheden, den anden forælder har givet sit samtykke, barnet er ugift og barnet er under 18 år. For adoptivbørn er det en yderligere betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret. Man kan godt angive, at ens børn ikke skal omfattes.

Der er en udvisningssag i gang. Har det betydning?

Hvis myndighederne i Danmark har iværksat en sag om udvisning, eller hvis du har modtaget et tiltalefrafald med vilkår om udvisning, kan du ikke afgive erklæring til Statsforvaltningen.

Hvad koster det at søge om dansk indfødsret ved erklæring?

Det koster et lovpligtigt gebyr på 1.100 kr. at søge om dansk indfødsret ved erklæring via Statsforvaltningen. Gebyret skal indbetales samtidig med, at du sender erklæringen. Vi kan først begynde at behandle sagen, når vi har modtaget gebyret. Læs mere om betaling af gebyr

Hvis jeg har flere spørgsmål?

Hvis du ikke kan finde alle svar på dine spørgsmål om indfødsret / statsborgerskab her på siderne, er du velkommen til at kontakte os. Du kan ringe til os på 72 56 70 00. Se vores åbningstider mm. på www.statsforvaltningen.dk/kontakt

Til toppen af siden
Senest opdateret 24. jul 2018
Kontakt os

Relevante links

Indfødsretsloven

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English