Forside %gt; Adoption %gt; Fremmedadoption %gt; Betingelser for at blive godkendt som adoptant

Betingelser for at blive godkendt som adoptant

Adoption_far_datter_strand

Godkendelsesforløbet er opdelt i tre faser:

Du skal i fase 1 opfylde nogle generelle godkendelseskrav:

  • Du skal have levet sammen med den, du ønsker at adoptere sammen med i mindst 2½ år. 
  • Dit helbred skal være sådan, at adoptionen er til gavn for barnet.
  • Din bolig skal være egnet til at danne ramme for opfostring af et barn.
  • Din økonomi skal være i orden.
  • Du må ikke være straffet for noget, der gør dig uegnet som omsorgsperson for et barn.
  • Der må højst være 42 års aldersforskel mellem dig og barnet. Vil du adoptere et helt lille barn, skal du indsende din ansøgning, før du fylder 43 år.

Opfylder du betingelserne giver Adoptionssamrådet eller Statsforvaltningen tilladelse til, at du kan fortsætte til fase 2.

Opfylder du ikke betingelserne, giver Adoptionssamrådet afslag på ansøgningen.

Du kan klage over afgørelsen til Adoptionsnævnet

Fase 2 er et adoptionsforberedende kursus. Du kan først tilmelde dig kurset, når du har fået en godkendelse i fase 1.

Kurset er obligatorisk for alle, der ikke har adopteret. Det foregår over to weekender og afholdes forskellige steder i landet. Du skal betale for kurset, kr. 2500 pr. person (2013).

Ankestyrelsens Familieretsafdeling tilrettelægger og udbyder kurset. Du kan læse om kurset og tilmelde dig på Ankestyrelsens hjemmeside.

NB: For dig, der venter på at blive matchet med et barn, udbydes et gratis kursus af 1 dags varighed. Kontakt Familieretsafdelingens kursussekretariat på tlf. 7268 8047 

Fase 3 kan påbegyndes, når du har afsluttet fase 2 og har tilmeldt dig den formidlende organisation DIA eller Adoptionsnævnet.

Følgende blanket kan anvendes, når du ønsker at anmode om opstart af fase 3: Ansøgning om iværksættelse af fase 3

Gennem samtaler i Statsforvaltningen og hjemme hos dig, beskriver sagsbehandleren din baggrund og ressourcer. Under samtalerne vil det være naturligt bl.a. at tale om din egen opvækst, personlighed, interesser, parforhold, adoptionsmotiv samt kendskab og indstilling til børn.

Adoptionssamrådet beslutter på denne baggrund, om du kan godkendes som adoptant.

Du kan klage over afgørelsen til Adoptionsnævnet

Fase 4 består af 6 timers obligatorisk adoptionsrådgivning før og efter hjemtagelsen af dit barn. Rådgivningen forestås af adoptionsrådgivere tilknyttet Ankestyrelsen. Liste over rådgivere samt yderligere information om PAS-rådgivningen findes på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk

Forlængelse: Når du har fået en godkendelse til at adoptere, gælder den i 4 år. Hvis du efter 4 år ikke har fået barn i forslag, kan du søge om at få godkendelsen forlænget hvert andet år, indtil din alder overstiger barnets alder med mere end 47 år.

Til toppen af siden
Senest opdateret 25. aug 2016
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English