Forside %gt; Andre områder %gt; Folketingsvalg

Folketingsvalg

Fortegnelse over kandidater til folketingsvalget den 18. juni 2015

Frister for indlevering til Statsforvaltningen af kandidatanmeldelser og partiernes godkendelse af kandidaterne

Søndag den 7. juni 2015 er:

  • Kl. 12. Sidste frist for at indlevere kandidatanmeldelser til anmeldelsesmyndigheden (Statsforvaltningen og formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune).
  • Kl. 12. Sidste frist for at trække en kandidatanmeldelse tilbage over for anmeldelsesmyndigheden.

Kandidater, der ønsker at opstille til folketingsvalget, skal indgive anmeldelse herom til Statsforvaltningen på de af Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendte blanketter.
Kandidater, der stiller op for et parti, kan hente blanketten på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.
Kandidater, der stiller op uden for et parti kan ved henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet eller Statsforvaltningen få blanketten udleveret eller tilsendt. 

Der er ikke hjemmel i loven til at dispensere fra denne frist uanset, hvor undskyldelig en overskridelse af fristen måtte være.

Mandag den 8. juni 2015 er:

  • Kl. 12. Sidste frist for partiernes meddelelse til anmeldelsesmyndigheden (Statsforvaltningen og formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune) om godkendte kandidater og nomineringer af kandidater samt anmeldelse af partiliste.

Partiers meddelelser om godkendelse af kandidater, nominering af kandidater og anmeldelse af partilister skal indgives skriftligt til Statsforvaltningen.

Der er ikke hjemmel i loven til at dispensere fra denne frist uanset, hvor undskyldelig en overskridelse af fristen måtte være.

Udvidet åbningstid
Statsforvaltningen holder ekstraordinært åbent for personlige henvendelser på alle afdelingskontorer for indgivelse af kandidatanmeldelser, partiernes meddelelse om godkendte kandidater og nominering af kandidater samt anmeldelse af partiliste således:

  • Fredag den 5. juni 2015, kl. 9.00 til kl. 12.00
  • Lørdag den 6. juni 2015, kl. 9.00 til kl. 12.00
  • Søndag den 7. juni 2015, kl. 9.00 til kl. 12.00

Derudover er det muligt at ringe til Statsforvaltningen på 72 56 70 00 i samme tidsrum.

For øvrige henvendelser er der lukket. 

Indleveringsadresser og kontakt oplysninger
Kandidatanmeldelser m.v. vedrørende folketingsvalg i alle opstillingskredse bortset fra opstillingskredse i Bornholms Storkreds kan indleveres til en hvilken som helst af Statsforvaltningens lokalafdelinger i Aabenraa, Aarhus, Ringkøbing, Aalborg, Odense, Nykøbing Falster, Ringsted, Rønne og København.

Kandidatanmeldelser m.v. sendes til følgende adresse:

Statsforvaltningen
Afdeling Aabenraa
Storetorv 10
Postboks 282
6200 Aabenraa

Kandidatanmeldelser kan endvidere sendes per mail med sikker (krypteret) e-post til mailadressen: valg@statsforvaltningen.dk

Statsforvaltningen kan i øvrigt kontaktes på følgende telefonnumre og fax:

Tlf. 72 56 70 00
Fax 74 62 84 09

Kontakt oplysninger for formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune kan findes på Bornholms Kommunes hjemmeside www.brk.dk

Offentliggørelse af fortegnelser
Statsforvaltningen vil offentliggøre fortegnelser over de kandidater, der er opstillet i storkredsene, som Statsforvaltningen er anmeldelsesmyndighed for, når fortegnelserne er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udsendt til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser. Offentliggørelsen vil senest ske onsdag den 10. juni 2015.

Statsforvaltningens opgaver ved folketingsvalget 
Vi skal modtage kandidatanmeldelser, kontrollere dem og udarbejde kandidatfortegnelser. På baggrund af vores fortegnelse tilvejebringer valgbestyrelsen stemmesedler. Reglerne om folketingsvalg fremgår af folketingsvalgloven.

Ved hvert valg udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en vejledning om anvendelsen af lovens regler samt et omfattende blanket materiale mv., se: Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om opstilling som kandidat til folketingsvalg

Hvornår og hvor skal jeg anmelde mig som kandidat?

Du kan tidligst indlevere en kandidatanmeldelse til folketingsvalg, når valget er udskrevet.

Til toppen af siden
Senest opdateret 4. okt 2018
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English