Klage

Tilsynet_lup

Til Civilstyrelsen

Du kan klage over de fleste af Statsforvaltningens afgørelser til Civilstyrelsen med undtagelse af Statsforvaltningens afgørelser om værgemål, se nedenfor.

Du kan kun klage over en afgørelse, hvis du er part i sagen.

Du kan sende klagen til Statsforvaltningen. Vi sender så klagen videre til Civilstyrelsen sammen med sagens akter. Sender du klagen direkte til Civilstyrelsen, vil Civilstyrelsen bede Statsforvaltningen om at sende sagens akter dertil.

Der er ingen klagefrist.

Til domstolene

Du kan indbringe Statsforvaltningens afgørelser om værgemål for retten. Dette skal ske inden 4 uger efter, at du har fået besked om afgørelsen. Afgørelser om værgemål er

  • afgørelser om at iværksætte eller ophæve værgemål og
  • afgørelser om ændring af omfanget af et værgemål.

   
De samme personer og myndigheder, som kan søge om værgemål, kan også indbringe Statsforvaltningens afgørelser om værgemål for retten.

Hvis du vil indbringe en afgørelse om værgemål for retten, skal du meddele det til Statsforvaltningen. Vi sender så sagen til retten.

Hvis du kun vil klage over Statsforvaltningens afgørelse om, hvem der skal være værge, skal du i stedet klage til Civilstyrelsen, se ovenfor.

 

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. jul 2013
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English