Forside %gt; Værgemål %gt; Værgemål %gt; Værgemål for børn og unge

Værgemål for børn og unge

Stor_dreng_computer

Mindreårige, det vil sige personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er under værgemål. Disse børn og unge er umyndige, og det betyder: 

  • at de ikke gyldigt kan indgå økonomiske aftaler
  • at det er værgerne, der handler på deres vegne i økonomiske spørgsmål

  
I værgemålslovens Kapitel 6 kan du læse, hvilke dispositioner som mindreårige, der er fyldt 15 år, selv kan foretage.

Hvem er værge for mindreårige?

Den, der har forældremyndigheden over den mindreårige, er værge. Er der fælles forældremyndighed, er begge forældremyndighedsindehavere værger og handler sammen på den mindreåriges vegne.

Er værgerne uenige om en økonomisk beslutning, træffer den Statsforvaltningen afgørelse.

Hvis værgen misbruger sin stilling eller i øvrigt viser sig uegnet til hvervet, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til den mindreårige, kan Statsforvaltningen fratage den, der har forældremyndigheden, den økonomiske del af forældremyndigheden (værgemålet).

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, og den ene af forældrene kommer under værgemål efter reglerne om værgemål for voksne, eller får frataget værgemålet, er den anden af forældrene værge alene for den mindreårige.

 

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 30. jun 2013
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English