Forside %gt; Værgemål %gt; Værgemål %gt; Værgemål for gifte personer

Værgemål for gifte personer

Værgemål_hænder

Statsforvaltnningen fører normalt tilsyn med værgemål. Men I de fleste ægteskaber har ingen af ægtefællerne særeje. Det betyder, at der er formuefællesskab i ægteskabet, og at ægtefællerne har et såkaldt fællesbo.

I disse tilfælde gælder reglerne om Statsforvaltningens tilsyn med et værgemål kun, hvis værgen også er ægtefællen.

Hvis værgen derimod er en anden end ægtefællen, bestyrer værgen og ægtefællen sammen den del af fællesboet, der er omfattet af værgemålet. Det fremgår af værgemålslovens § 33, stk. 1.

Dette betyder bl.a.

  • at værgen ikke skal aflægge regnskab over for Statsforvaltningen eller forvaltningsafdelingen
  • at værgen ikke skal have særlige dispositioner, for eksempel salg af fast ejendom, godkendt af Statsforvaltningen
  • at formuen ikke skal forvaltes i en godkendt forvaltningsafdeling

   
Læs vejledning om værgemålslovens § 33, stk. 1

Til toppen af siden
Senest opdateret 30. jun 2013
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English