Forside %gt; Værgemål %gt; Værgemål %gt; Værgens opgaver og pligter

Værgens opgaver og pligter

Værgemål_hænder

Værgen skal varetage interesserne for den, der er iværksat værgemål for, og handle på personens vegne i de spørgsmål, som værgemålet omfatter.

Værgen skal sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er iværksat værgemål for, og at formuen bevares og giver rimeligt udbytte.

Værgens adgang til at handle er ikke ubegrænset. Nogle dispositioner skal værgen have Statsforvaltningens forudgående godkendelse af.

Læs om værgens opgaver og pligter i Civilstyrelsens Værgevejledning. De væsentligste er beskrevet her: 

Forvaltning af formuen

Hvis værgemålet omfatter en formue på 75.000 kroner eller mere, må værgen ikke lade formuen stå i et almindeligt pengeinstitut. Formuen skal indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling.

Se oversigt over godkendte forvaltningsafdelinger på Civilstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om formuens bestyrelse i §§ 35-37 i Bekendtgørelse om værgemål og på Civilstyrelsens hjemmeside.

Der er regler for, hvad værgen må investere formuen i. Læs mere i kapitel 3 i Bekendtgørelse om værgemål og på Civilstyrelsens hjemmeside.

Indtægtsregnskab

Værgen skal føre regnskab over sin administration af de indtægter, værgen modtager for den, der er iværksat værgemål for. Værgen skal sende indtægtsregnskabet til den forvaltningsafdeling, som bestyrer formuen, eller til Statsforvaltningen, hvis formuen er så lille, at den ikke skal være i en godkendt forvaltningsafdeling.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Værgen skal indsende indtægtsregnskabet inden d. 1. juni året efter, for eksempel skal regnskabet for 2013 være indsendt inden 1. juni 2014.

Værgen skal aflægge regnskab, fordi Statsforvaltningen føre tilsyn med:

  • at værgen bruger de løbende indtægter til gavn for den, der er iværksat værgemål for
  • at forbruget ikke er urimeligt, og
  • at værgen hos Statsforvaltningen har fået godkendt de dispositioner, som kræver godkendelse

Læs mere om regnskaber i Bekendtgørelse om værgemål og i Civilstyrelsens Værgevejledning.

Brug af formuen

Værgen skal opdele den værgedes midler, så indtægter og formue holdes adskilt. 

Værgen skal altid have Statsforvaltningens forudgående godkendelse til forbrug af formuen. Dette gælder uanset, om formuen står i et almindeligt pengeinstitut eller i en godkendt forvaltningsafdeling.

Hvis der er behov for at bruge en del af formuen, skal værgen sende en ansøgning til forvaltningsafdelingen. Forvaltningsafdelingen sender så ansøgningen videre til Statsforvaltningen med yderligere oplysninger til sagen.

Hvis formuen ikke står i en forvaltningsafdeling, skal værgen sende ansøgningen direkte til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen vurderer, om der er tale om en relevant disposition, som vil være til gavn for den, der er iværksat værgemål for, også set i forhold til formuens størrelse.

Søg om udbetaling af midler

Gaver

Værgen skal have Statsforvaltningens godkendelse til at give gaver af indtægten, medmindre gaven har en ubetydelig værdi. Gaver af formuen kræver altid Statsforvaltningens forudgående godkendelse uanset værdi.

Der er ikke fastsat nogen bestemt beløbsgrænse for, hvornår en gave har en ubetydelig værdi. Sædvanlige lejlighedsgaver til nære pårørende i størrelsesordenen op til 500 kroner, som gives i anledningen af eksempelvis jul og fødselsdag, vil normalt ikke kræve Statsforvaltningens godkendelse. Dette gælder dog alene, hvis den værgede har en god økonomi.

Vi er normalt tilbageholdende med at godkende større gaver. Større gaver kræver en særlig begrundelse. Det kunne for eksempel være, at der - før værgemålet blev iværksat - er givet lignende gaver, eller at gavemodtageren har økonomiske vanskeligheder. Hvis gaven skal gives af formuen, er vi endnu mere tilbageholdende med at godkende gaven.

Læs mere om gaver i Bekendtgørelse om værgemål §§ 8 og 9 og i Civilstyrelsens Værgevejledning.

Fast ejendom

Hvis den, der er under værgemål, skal erhverve fast ejendom, kræver det forudgående godkendelse fra Statsforvaltningen. Det gælder også, selv om ejendommen helt eller delvist er en gave eller arv.

Vi er normalt tilbageholdende med at godkende køb af fast ejendom.

Hvis en fast ejendom, som er omfattet af et værgemål, skal pantsættes eller sælges, kræver det også godkendelse fra Statsforvaltningen.

Læs mere om køb og salg af fast ejendom i Bekendtgørelse om værgemål og Civilstyrelsens Værgevejledning.

Stiftelse af gæld

Værgen skal have Statsforvaltningens godkendelse til at stifte gæld, ud over hvad der sædvanligvis kræves for at opfylde de almindelige daglige behov.

Usædvanlige dispositioner

Værgen skal have Statsforvaltningens forudgående godkendelse til enhver usædvanlig disposition. 

Usædvanlige dispositioner kan f.eks. være:

  • Hvis en fast ejendom skal sættes til salg
  • Større forbrug af indtægten
  • Salg af effekter af større værdi
  • Indgåelse af forlig med forsikringsselskab

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 20. dec 2013
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English