Forside %gt; Værgemål %gt; Værgemål %gt; Fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne

Fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne

Værgemål_hænder

En person kan helt eller delvist få frataget sin (økonomiske) retlige handleevne, hvis det er nødvendigt for at forhindre, at vedkommende udsætter sin formue, indkomst eller andre økonomiske interesser for fare for at blive væsentligt forringet, eller for at forhindre økonomisk udnyttelse.

Det er en betingelse, at der senest samtidig med hel eller delvis fratagelse af handleevnen bliver iværksat et værgemål, der omfatter alle økonomiske forhold.

En person, der helt er frataget den retlige handleevne, er umyndig og kan derfor ikke indgå gyldige økonomiske aftaler. Når man bliver umyndig, mister man også retten til at stemme ved valg til Folketinget. Værgen kan ikke overtage stemmeretten. Man kan fortsat stemme ved kommunevalg, valg til regionsrådet og valg til Europaparlamentet.

En person, der delvist er frataget den retlige handleevne, er myndig, men kan ikke indgå gyldige økonomiske aftaler i det omfang, som er bestemt.

Det er retten, der helt eller delvist kan fratage en person den retlige handleevne.

Statsforvaltningen behandler ikke sager om fratagelse af den retlige handleevne.

Statsforvaltningen kan imidlertid behandle ansøgninger om ændring (indskrænkning) af en afgørelse om fratagelse af den retlige handleevne til en delvis fratagelse af den retlige handleevne.

Hvis du vil søge om ophævelse eller indskrænkning af den retlige handleevne, skal du i ansøgningsskemaet oplyse, hvorfor du søger. Ved ansøgning om indskrænkning skal du også beskrive, hvordan handleevnen fremover skal være begrænset. Du skal altid medsende dommen og den aktuelle værgebeskikkelse.

Ansøgningsskemaet finder du her.

 

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 20. dec 2018
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English