Forside %gt; Værgemål %gt; Værgemål %gt; Fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne

Fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne

Værgemål_hænder

En person kan få frataget sin (økonomiske) retlige handleevne, hvis det er nødvendigt for at forhindre, at vedkommende udsætter sin formue, indkomst eller andre økonomiske interesser for fare for at blive væsentligt forringet, eller for at forhindre økonomisk udnyttelse.

Det er en betingelse, at der senest samtidig med fratagelsen af handleevnen bliver iværksat et værgemål, der omfatter alle økonomiske forhold.

En person, der har fået frataget handleevnen, er umyndig og kan derfor ikke indgå gyldige økonomiske aftaler, medmindre andet er bestemt. Når man bliver umyndig, mister man også sin ret til at stemme ved valg til Folketinget. Værgen kan ikke overtage stemmeretten. Man kan fortsat stemme ved kommunalvalg, valg til regionsrådet og valg til Europaparlamentet.

Det er domstolene, der kan fratage en person den retlige handleevne. Statsforvaltningen behandler ikke disse sager.

 

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 30. jun 2016
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English