Forside %gt; Værgemål %gt; Værgemål %gt; Hvad betyder værgemål?

Hvad betyder værgemål?

Værgemål_hænder

Når der iværksættes værgemål for en person, betyder det, at personen får en værge, som handler på vedkommendes vegne i de spørgsmål, der er omfattet af værgemålet.

Ved langt de fleste værgemål er personen stadigvæk myndig og kan derfor også selv handle. Personen har også stadigvæk stemmeret.

Men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at beskytte personen mod at blive udnyttet eller mod, at den pågældende indgår uheldige aftaler, for eksempel køber alt for dyre ting, som han eller hun slet ikke har brug for.

I disse situationer kan personen få frataget sin (økonomiske) retlige handleevne. Det betyder, at personen bliver umyndig og derfor ikke kan indgå gyldige økonomiske aftaler. 

Når man bliver umyndig, mister man også sin ret til at stemme ved valg til Folketinget. Værgen kan ikke overtage stemmeretten. Man kan fortsat stemme ved kommunalvalg, valg til regionsrådet og valg til Europaparlamentet.

Se om fratagelse af den retlige handlevne.

Til toppen af siden
Senest opdateret 30. jun 2016
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English