Klage

Tilsynet_lup

Hvis du vil klage over en beslutning om byfornyelse skal du skrive til Nævnenes Hus. Klagen skal være modtaget inden for 6 uger fra den dag, du har modtaget kommunens beslutning. 

Hvem kan klage

Ejeren eller mindst ¼ af de lejere, der berøres af beslutningen kan klage til byfornyelsesnævnet. For så vidt angår spørgsmål om kondemnering, kan også lejere af erhvervslokaler klage.

Virkning af klage

En klage over kommunens beslutning, fritager dig ikke for at skulle følge beslutningen, indtil nævnets afgørelse foreligger.

Nævnet kan dog efter begæring bestemme, at en klage skal have opsættende virkning.

Statsforvaltningen er i en overgangsperiode hjemsted for information om Byfornyelsesnævnet.

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017