Hvilke udgifter kan jeg få godtgjort?

Bidrag_lommeregner_penge

Du kan søge Statsforvaltningen om godtgørelse af visse udgifter i forbindelse med hegnsyn og skelforretning.

Hegnssyn

Et hegnsyn koster lige nu 1.869 kr. Statsforvaltningen kan efter ansøgning beslutte, at dine udgifter ved et hegnsyn betales af staten.

Skelforretning

I sager om skelforretning kan du søge om at får nedenstående udgifter godtgjort.

  • Landinspektørens honorar og udgifter f.eks. omkostningerne ved indhentning af nødvendige oplysninger fra matriklen.
  • Udgifter, som du har haft til oplysninger om skelforholdene.
    Dette kan for eksempel være udgifter til dokumenter eller til dækning af udgifterne ved, at en person har deltaget i skelforretningen for at komme med sin forklaring. Der skal være et rimeligt forhold mellem udgifternes størrelse og sagens øvrige omkostninger, og der skal have været rimelig grund til at indhente oplysningerne. Selvom nogle oplysninger under skelforretningen viser sig ikke at være af afgørende betydning, er det ikke det samme, som at udgifterne ikke var rimelige.
  • Udgifterne ved indkaldelsen til skelforretningen.
    Men kun hvis indkaldelsen sker ved stævningsmand eller på anden måde efter retsplejelovens regler.
  • Udgifterne til hegnsynsmænds deltagelse i en skelforretning.

Det er landinspektøren som afgør, hvilke udgifter der er rimelige og derfor kan medregnes. Der kan ikke klages over landinspektørens afgørelse, hverken til hegnsynet eller nogen anden myndighed, men man kan klage over afgørelsen til retten.

Hegnsynets afgørelse om fordeling af omkostningerne

Hegnsynets afgørelse om fordeling af omkostningerne ved en skelforretning regnes ikke som en udgift. Afgørelsen koster 1.869 kr.

Statsforvaltningen kan også beslutte, at staten godtgør denne udgift.

En ansøgning om godtgørelse af udgifterne til hegnsynets afgørelse sender du til statsforvaltningen sammen med din ansøgning om, at staten evt. godtgør dine udgifter ved skelforretningen. Afgørelsen træffes efter hegnslovens § 46, stk. 4.

Dine udgifter til juridisk bistand kan ikke regnes med til sagens omkostninger. Det betyder, at dine eventuelle omkostninger til en advokat i forbindelse med hegnssynet ikke vil blive dækket.

Aftale om deling af udgifterne

Selvom du og modparten aftaler at dele udgifterne ved skelforretningen, kan du godt få dine udgifter betalt af staten. Hvis aftalen med modparten går ud på, at du betaler mere end halvdelen af de samlede udgifter, vil staten dog kun godtgøre de udgifter, der overstiger halvdelen af de samlede udgifter ved skelforretningen, hvis hegnsynet eller retten har truffet afgørelse om fordelingen af omkostningerne.

Spørgsmålet om fordeling af sagens udgifter skal være sendt til hegnsynet inden 8 uger efter modtagelse af opgørelsen fra landinspektøren.

Til toppen af siden
Senest opdateret 4. jan 2019
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English