Betingelser for dækning af udgifter

Bidrag_lommeregner_penge

Følgende betingelser skal være opfyldt, før du kan få godtgjort udgifterne til hegnsyn eller skelforretning:

Hegnsyn

  • At du ikke selv har råd til at betale udgiften, og du ikke har en forsikring, der dækker udgiften.
  • At sagens vigtighed og grund taler for det. Det betyder, at sagen skal have væsentlig betydning for dig eller principiel betydning.

Vi vurderer sagen ud fra de oplysninger, du sender os. Det er dit ansvar at komme med de oplysninger, vi skal bruge for at træffe en afgørelse. Det er derfor vigtigt, at du sender tilstrækkelige oplysninger, og at du eventuelt henviser til relevante domme og lovbestemmelser. Hvis hegnssagen er afsluttet, skal en kopi af hegnsynets kendelse eller det indgåede forlig vedlægges.

Skelforretning

  • At du ikke selv har råd til at betale udgiften, og du ikke har en forsikring, der dækker udgiften. 
  • At det er rimeligt, at du vil starte en skelforretning, eller det er rimeligt at du får hjælp, hvis en anden vil starte en skelforretning mod dig.

 Vi vurderer sagen ud fra de oplysninger, du sender. Det er dit ansvar at komme med de oplysninger, vi skal bruge for at træffe en afgørelse. Det er derfor vigtigt, at du sender tilstrækkelige oplysninger, og at du eventuelt henviser til relevante domme og lovbestemmelser.  Se under ansøgning hvilke oplysninger du skal indsende.

Vi vil normalt, inden vi træffer afgørelse, sende en kopi af din ansøgning med bilag til den anden part for at høre dennes version af sagen.

Indtægtsgrænser for fri proces for hegnsyn og skelforretninger

Statsforvaltningen vurderer om du ikke har råd til selv at betale efter reglerne om fri proces. Du kan se reglerne om fri proces her.

Indtægtsgrænserne for fri proces i 2019 er

  • Enlige ansøgere 329.000 kr.
  • Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold 418.000 kr.
  • Forhøjelse for hvert barn 57.000 kr.

 Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2019 anvendes således årsopgørelsen for 2017. Du skal være opmærksom på, at hvis du er gift eller samlevende, skal din ægtefælles eller samlevers indtægt medregnes. Ligeledes skal du oplyse, om du/I har hjemmeboende børn under 18.

Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2017, kan de aktuelle indkomstforhold lægges til grund, jf. bekendtgørelsens § 2.

Til toppen af siden
Senest opdateret 4. jan 2019
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English