Forside %gt; Bidrag %gt; Børnebidrag %gt; Lav jeres egen aftale om børnebidrag

Lav jeres egen aftale om børnebidrag

Børnebidrag_penge_legetøj

Hvis I er enige om jeres barns forsørgelse, kan I selv lave en aftale.

Børnebidragsaftaler kan være en fordel, fordi I kan skræddersy en aftale om børnebidrag, der passer lige præcis til jeres situation. I kan for eksempel aftale et fast månedligt børnebidrag, som er højere end det, Statsforvaltningen ville fastsætte.

Hvis I er enige om bidraget, er det ikke nødvendigt, at I kontakter Statsforvaltningen om børnebidraget.

I skal dog være opmærksomme på, at SKAT ikke nødvendigvis tillader fradrag for børnebidrag, som er højere end det, vi ville fastsætte.

Sådan laver I selv en aftale om børnebidrag

På siden Normalbidragets størrelse finder I en vejledning om, hvor stort et bidrag Statsforvaltningen normalt fastsætter. Hvis den, der skal betale bidrag, har en høj indkomst, kan bidraget blive højere end normalbidraget. læs mere om størst muligt børnebidrag her.

I kan også få hjælp til at regne bidragets størrelse ud ved at bruge Statsforvaltningens bidragsberegner. Hvis I er enige, kan I selv aftale et andet beløb.

Vi kan klart anbefale, at en aftale er skriftlig, og at forudsætningerne klart fremgår af aftalen. Det er også vigtigt, at I tager højde for, hvad der skal ske med bidraget, når nogle forudsigelige begivenheder indtræffer, så I begge ved, hvad I kan regne med og indrette jer efter.

Vi anbefaler, at I bruger Statsforvaltningens aftaleblanket, når I laver aftale om børnebidraget. Print blanketten ud i to eksemplarer, udfyld begge blanketter i hånden, skriv dato på, og underskriver til sidst begge eksemplarer af aftalen. I skal hver især gemme et eksemplar af aftalen. Aftalen skal ikke sendes til Statsforvaltningen.

Hent aftaleblanketten her

Det er vigtigt, at I læser Familiestyrelsens vejledning om aftaler om børnebidrag, inden I laver aftalen.

I skal være opmærksomme på, at en privat aftale mellem forældre kun kan ændres, hvis Statsforvaltningen finder den åbenbart urimelig, hvis forholdene har ændret sig væsentligt, eller hvis aftalen strider mod barnets bedste. En aftale vil normalt stride mod barnets bedste, hvis den går ud på, at der skal betales et bidrag, som er mindre end det bidrag, Statsforvaltningen ville fastsætte. 

Væsentligt ændrede forhold er for eksempel, hvis den, som betaler bidrag, pludselig får en forholdsvis stor lønnedgang. En mindre nedgang i lønnen er således ikke nok til, at Statsforvaltningen kan ændre den bidragsaftale, forældrene selv har indgået.

Når I indgår aftalen, har I mulighed for at beslutte, at aftalen kan ændres efter §16 i lov om børns forsørgelse. Det betyder, at Statsforvaltningen kan ændre aftalen efter de samme regler, som gælder, når bidraget er fastsat af Statsforvaltningen.

Derfor anbefaler vi, at I tager stilling til, hvordan bidraget skal kunne ændres, når I indgår en aftale: Enten kan aftalen ændres efter de almindelige bidragsregler (§ 16) eller efter de snævre regler, der gælder for ændring af private aftaler (§17).

Skattemæssigt er I ikke stillet anderledes end andre, hvis I selv laver en aftale.
Læs mere om skatteforhold her.

I skal dog være opmærksomme på, at kun børnebidrag fastsat af Statsforvaltningen kan udbetales forskudsvis af Udbetaling Danmark.
Læs mere om inddrivelse og forskudsvis udbetaling her.

Hvis I ønsker bidraget fastsat af Statsforvaltningen, skal I indsende en ansøgningsblanket.

Til toppen af siden
Senest opdateret 20. mar 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English