Forside %gt; Bidrag %gt; Børnebidrag %gt; Uddannelsesbidrag

Uddannelsesbidrag

Uddannelsesbidrag_student

Hvis et barn er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan Statsforvaltningen i nogle tilfælde fastsætte et uddannelsesbidrag. Et uddannelsesbidrag kan blive pålagt, indtil barnet fylder 24 år. Uddannelsesbidraget bortfalder automatisk, hvis uddannelsen afsluttes eller afbrydes.

Statsforvaltningen kan fastsætte et uddannelsesbidrag, hvis barnets egen indkomst ikke er særlig høj, og hvis bidragsbetaleren har en rimelig høj indkomst.

Uddannelsesbidrag fastsættes til normalbidragets grundbeløb, som i 2019 er 1.228 kr. pr. måned. Der er dog mulighed for at fastsætte et højere bidrag, hvis bidragsbetaleren har en høj indkomst, se nedenfor.

Det betyder, at Statsforvaltningen ikke fastsætter uddannelsesbidrag, hvis den unges egen indkomst overstiger ca. 6.000 kr. Statens Uddannelsesstøtte (SU) er en del af den unges indkomst, og vi fastsætter derfor normalt ikke uddannelsesbidrag, hvis den unge modtager SU efter satsen for udeboende.

Desuden skal bidragsbetaleren have en rimelig høj indkomst, før der fastsættes uddannelsesbidrag. Statsforvaltningen fastsætter derfor normalt ikke uddannelsesbidrag, hvis bidragsbetalerens årlige indkomst er under ca. 390.000 kr.

Opfyldelse af forsørgelsespligten på anden måde end ved betaling af uddannelsesbidrag

Forsørgelsespligten til et barn under uddannelse kan også være opfyldt ved, at den, der skal betale bidrag, har indbetalt til en børneopsparing. Det er dog et krav, at opsparingen er kommet til udbetaling og helt eller delvist dækker den periode, hvor uddannelsesbidraget kan fastsættes. Det er det udbetalte beløbs størrelse, og ikke et renteafkast heraf, der er afgørende.

Hvis den, der skal betale bidrag, kan godtgøre allerede at have bidraget til omkostningerne ved barnets uddannelse efter det fyldte 18. år ved at have indbetalt til en børne- eller uddannelsesopsparing, fastsættes der ikke uddannelsesbidrag i den periode, hvor det beløb, der kommer til udbetaling, dækker det uddannelsesbidrag, som bidragsbetaleren kunne være pålagt. Det betyder eksempelvis, at hvis den udbetalte børneopsparing fra bidragsbetaler er på 12.280 kr. og uddannelsesbidraget fastsættes til normalbidragets grundbeløb, så har bidragsbetaler opfyldt sin forsørgelsespligt i 10 måneder.

Gå til blanket til ansøgning om uddannelsesbidrag

Forhøjet uddannelsesbidrag

Hvis bidragsbetaleren har en høj indkomst, er der mulighed for at fastsætte et højere bidrag end normalbidragets grundbeløb. Har bidragsbetaleren f.eks. en årlig indkomst på ca. 700.000 og kun forsørgelsespligt over for det barn, bidragsmodtageren søger om uddannelsesbidrag til, kan bidraget fastsættes til normalbidragets grundbeløb plus 50%.

I skemaet nedenfor kan du se en del af de vejledende indkomstbeløb. Skemaet skal læses sådan, at hvis bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for 2 børn, så skal bidragsbetaleren have en årlig indkomst på over ca. 440.000 kr., før Statsforvaltningen vil fastsætte uddannelsesbidrag og en indkomst på over ca. 1,1 mio. kr., før der fastsættes normalbidrag plus 100%.

 2019

1 barn 

2 børn 

3 børn 

4 børn

5 børn

 Normalbidragets  
grundbeløb

 ca. 390.000 kr.  ca. 440.000 kr.  ca. 510.000 kr.  ca. 600.000 kr.

 ca. 710.000 kr.

 50%

 ca. 600.000 kr.  ca. 700.000 kr.  ca. 800.000 kr.  ca. 900.000 kr.

ca. 1,1 mio. kr.

 100%

 ca. 900.000 kr.  ca. 1,1 mio kr.   ca. 1,3 mio kr.  ca. 1,5 mio kr.

ca. 1,7 mio. kr.

Du kan læse om indkomstbeløb i Børne- og Socialministeriets indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2019.

 

Der kan ikke ske forskudsvis udbetaling af uddannelsesbidrag. Udbetaling Danmark kan dog være behjælpelig med at inddrive et eventuelt manglende uddannelsesbidrag.

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 20. mar 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English