Navne

NAVNGIVNING

Når et barn skal have navn første gang, kan man vælge at få sit barn døbt eller navngivet.               

Der er ikke gebyr for dåb og navngivninger.  

NAVNEÆNDRING

Navneændring er, når man ønsker at ændre et eksisterende navn.

Det koster 500 kr. (2019) at få en navneændring. Det gælder også, hvis du for eksempel ønsker at slette et navn eller ønsker et navn, du tidligere har haft.  

Gebyret reguleres hvert år den 1. januar. Gebyret skal betales senest i forbindelse med ansøgningen.  

Hvis du vil søge om navngivning eller navneændring, skal du bruge den digitale løsning på www.borger.dk.  Ansøgningen behandles af sognet hvor du bor. (Dit bopælssogn). 

Har du spørgsmål til navngivning eller navneændring, skal du kontakte dit bopælssogn. Hvis du er fødselsregistreret i Sønderjylland, skal du kontakte din kommune.  

HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES GEBYR?

I disse tilfælde er det gebyrfrit at få ændret navn:

  1. Ved indgåelse af ægteskab, hvor der skabes et navnefællesskab. (F.eks. hvis den ene ægtefælle ønsker at tage den andens efternavn). Det kræver dog, at I søger senest 3 måneder efter, vielsen har fundet sted.
  2. Hvis et barn under 18 år ændrer navn som følge af, at én af forældrene har fået navneændring.   

SÅDAN BEHANDLES DIN ANSØGNING

Sognet/kommunen vil gennemgå ansøgningen og vurdere, om betingelserne for den ønskede navngivning eller navneændring er opfyldt.  

I nogle tilfælde vil din ansøgning skulle behandles af Statsforvaltningen. Hvis dette er tilfældet, sender sognet/kommunen din ansøgning videre til Statsforvaltningen. Du får besked fra sognet/kommunen, hvis din ansøgning bliver sendt videre til Statsforvaltningen.   

Maximale sagsbehandlingstider 

FLERE NAVNE I SAMME ANSØGNING

Du må gerne søge om flere navne i samme ansøgning.

Du kan f.eks. søge om at få ændret både dit for-, mellem- og efternavn i samme ansøgning og kun betale ét gebyr.

Du kan også skrive alternative navneønsker på ansøgningen (eller på en ekstra side) og på den måde undgå at skulle søge igen, hvis du får afslag på at få det navn, du helst vil have. 

En eventuel liste over ønskede navne skal oplyses i prioriteret rækkefølge.  

Hvis kun noget af din ansøgning kan imødekommes, vil dit navn som udgangspunkt blive ændret til, hvad der kan imødekommes.  

BØRN

Et barn over 12 år skal selv skrive under på ansøgningen om navneændring.

Er barnet under 12 år, skal myndigheden indhente oplysning om barnets holdning til navneændringen. Oplysningen skal indhentes på en måde, der passer til barnets modenhed og sagens omstændigheder. Det kan være myndigheden indkalder barnet til et møde i anledning af ansøgningen.   

Læs mere om navneændring for børn under afsnittet om børns navneændringer.  

Find dit sogn på www.sogn.dk 

Ansøgning om navngivning via borger.dk 

Ansøgning om navneændring via borger.dk 

Læs også mere om navne på Ankestyrelsens hjemmeside

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English