Forside %gt; Adoption %gt; Fremmedadoption %gt; Hvis du vil søge fremmedadoption

Hvis du vil søge fremmedadoption

Adoption_far_datter_strand

Du kan søge om godkendelse som adoptant ved at udfylde en ansøgningsblanket.

Som udgangspunkt skal du bruge Statsforvaltningens digitale blanketter, hvor du logger på og underskriver med dit NemID. Hvis du er blevet fritaget fra Digital Post i det offentlige, må du gerne printe blanketterne, som du finder her på Statsforvaltningens hjemmeside og på www.borger.dk.

Ansøg om godkendelse som adoption

Når du udfylder ansøgningen, skal du vedhæfte følgende dokumenter:

  • Helbredserklæring
  • Helbredsattest
  • Formueopgørelse
  • Fødsels- og dåbsattest
  • Vielsesattest
  • Skatteattest – fås via SKAT’s tast selv-løsning ved brug af NemID på www.skat.dk  
  • Fordringsattest fra staten - fås ved at ringe til Gældsstyrelsen på tlf. 7015 7304
  • Restanceerklæring fra din kommune - fås ved telefonisk henvendelse til kommunens Borgerservice 

Helbredsattesten skal være udfyldt af din egen læge, og attesten må ikke være mere end 3 måneder gammel ved indsendelse til Statsforvaltningen. Du skal selv betale for at få udfærdiget attesten.

Når du udfylder den digitale blanket, kan du vedhæfte de nødvendige dokumenter elektronisk. Hvis du er fritaget fra Digital Post i det offentlige, og du sender en papirblanket, skal du medsende en kopi af dokumenterne.

Når ansøgningen om godkendelse som adoptant er modtaget i Statsforvaltningen, vil Statsforvaltningen indhente straffeattester samt en erklæring fra din bopælskommune om, hvorvidt kommunen er bekendt med forhold, som kan føre til, at der ikke kan udstedes plejetilladelse. Ved underskriften på ansøgningsskemaet giver du samtykke til, at Statsforvaltningen må indhente disse oplysninger.

Udenlandske dokumenter skal vedlægges i original eller bekræftet kopi. De skal også vedlægges i en autoriseret oversættelse, medmindre dokumenterne er på norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk eller tysk.

Det er et krav, at alle udenlandske fødselsattester legaliseres i overensstemmelse med den normale procedure for legalisering af familieretlige dokumenter.

Læs vejledning om dokumentation for ægtheden af famlieretlige dokumenter fra udlandet

Statsforvaltningen kan indhente budgetskema, når der er behov for nærmere belysning af de økonomiske forhold. Du kan printe budgetskemaet ud, udfylde det i hånden og sende det elektronisk eller med posten til Statsforvaltningen.

Mødested

Hvis din sag kræver, at du kommer til møde i Statsforvaltningen, tilbyder vi dig møde i enten afdeling
Ringkøbing eller København. Mødet vil som udgangspunkt blive tilbudt i den afdeling, der ligger tættest på
din/jeres bopæl.

Læs mere på ansøgningsblanketten

Opfølgningsbesøget efter hjemtagelse af dit/jeres barn vil dog blive varetaget af en sagsbehandler i den afdeling, der ligger tættest på din/jeres bopæl.

Se en oversigt over Statsforvaltningens ni afdelinger

Til toppen af siden
Senest opdateret 19. feb 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English