Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; Pobyt na terenie UE

Pobyt na terenie UE

EU-flag

Pobyt na terenie UE na tych stronach określa się łącznie jako prawo pobytu w Danii zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE.

Jeżeli jesteś obywatelem UE, masz prawo swobodnego wjazdu do Danii i przebywania na terenie kraju do 3 miesięcy bez dokumentu pobytowego. Jeżeli ubiegasz się o pracę, możesz przebywać w Danii do 6 miesięcy bez dokumentu pobytowego. Okres 3 i 6 miesięcy liczony jest od daty wjazdu na terytorium Danii.

Jeżeli spodziewasz się dłuższego pobytu w Danii, przekraczającego 3 miesiące, masz obowiązek przed upływem 3 miesięcy od momentu wjazdu złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE. Jeżeli w momencie wjazdu na terytorium Danii wiesz, że pobyt będzie trwał dłużej niż 3 miesiące, oraz jeżeli spełniasz jeden z warunków pobytu, które opisane są na tych stronach, zalecamy, aby złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE niezwłocznie po wjeździe.

Jeżeli jesteś obywatelem państwa EOG (Islandia, Norwegia i Liechtenstein) lub Szwajcarii, obowiązują Cię te same przepisy dot. wjazdu i pobytu co obywateli UE.  Obywatele krajów skandynawskich zwolnieni są z ubiegania się o dokumenty pobytowe. W dalszej treści obywateli krajów UE i EOG oraz Szwajcarii określa się jako obywateli UE.

Zaświadczenie zarejestrowania pobytu obywatela UE jest dowodem potwierdzającym, że Ty jako obywatel UE lub członek najbliższej rodziny obywatela UE masz prawo do pobytu na terytorium Danii.

Jako obywatel Państwa Członkowskiego UE masz autonomiczne prawo do podejmowania pracy na terenie innych Państw Członkowskich. Jeżeli jesteś obywatelem UE, możesz rozpocząć pracę natychmiast po wjeździe na terytorium Danii, również przed rozpoczęciem procedury ubiegania się o zarejestrowanie pobytu obywatela UE i przed otrzymaniem takiego zaświadczenia.

Jeżeli podczas pobytu w Danii zmieni się uzasadnienie Twojego prawa pobytu, np. w przypadku zmiany statusu studenta na pracownika, musisz ubiegać się o nowy dokument pobytowy.

Jeżeli jesteś pracownikiem i zmieniasz pracodawcę, nie jest to zasadniczo zmiana podstawy prawa pobytu.  Dokument pobytowy nie jest związany z określonym pracodawcą i uzależniony jest tylko od tego, czy nadal jesteś pracownikiem w rozumieniu prawa UE.

Ta sama zasada dotyczy studentów, którzy zmieniają instytucję kształcenia.

Po upłynięciu 5 lat ciągłego legalnego pobytu w Danii możesz ubiegać się o dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

Zagadnienia dotyczące zasad pobytu obywateli UE oraz ich najbliższych członków rodziny w Danii regulują przepisy EU-opholdsbekendtgørelsen.

Po otrzymaniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE możesz skierować się do biura obsługi mieszkańców Borgerservice w gminie swojego zamieszkania w celu uzyskania numeru ewidencyjnego (CPR), rejestracji adresu oraz uzyskania karty ubezpieczenia zdrowotnego. Obywatele państw niebędących krajami skandynawskimi nie mogą otrzymać numeru ewidencyjnego (CPR), jeżeli nie mają dokumentu rejestracji pobytu.

Więcej informacji na temat pobytu na terenie UE, wniosków, podstawy pobytu, dokumentów itp. znajduje się pod poniższymi linkami:

                                                                                            

Kto może uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE?

Wniosek i dokumenty

Łączenie rodzin z obywatelem Danii

Uznawanie zaświadczeń zagranicznych

ObywObywatele krajów skandynawskich

Pobyt stały w Danii

TTermin rozpatrywania spraw

UstaUstanie prawa pobytu

Odwołania

Czy tracę prawo pobytu po wyjeździe?

Zgubiłeś potwierdzenie rejestracji pobytu obywatela UE?

Obywatelstwo duńskie

Więcej informacji

FolFormularze i wnioski

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 7. aug 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English