Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; Pobyt na terenie UE %gt; Kto może uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE?

Kto może uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE?

Byggeplads

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE może być wystawione obywatelowi UE/EOG, który spełnia jedną z podstaw pobytu zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE.

Zgodnie z przepisami UE możesz m.in. wnioskować o zarejestrowanie pobytu na podstawie poniższych zasad obowiązujących:

Pracownika

W Danii wykonujesz pracę najemną na etacie obejmującym co najmniej 10–12 godzin tygodniowo w okresie co najmniej 10–12 tygodni.

Osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Prowadzisz lub zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą w Danii.

Studenta

Zostałeś zakwalifikowany do publicznej lub prywatnej instytucji kształcenia, która jest wspierana lub oficjalnie uznana przez organy publiczne. W urzędzie administracji państwowej Statsforvaltningen musisz złożyć oświadczenie, że dysponujesz dostateczną ilością środków na własne utrzymanie w trakcie pobytu w Danii, bez ryzyka obciążenia środków publicznych.

Osobę posiadającą dostateczne środki (samowystarczalną)

Dysponujesz dostateczną ilością środków, aby utrzymać siebie oraz swoją rodzinę, lub jesteś utrzymywany przez osobę, która dysponuje dostateczną ilością środków na zapewnienie Ci pobytu w takim zakresie, że nie staniesz się nieracjonalnym obciążeniem dla systemu pomocy społecznej w Danii. Wyżej wymienione środki muszą odpowiadać co najmniej sumie świadczeń, które wnioskodawca mógłby uzyskać zgodnie z art. 25 ust. 12 i art. 34 lov om aktiv socialpolitik.

Członka rodziny

Jesteś członkiem rodziny obywatela UE/EOG i towarzyszysz mu lub dołączasz do niego w Danii.  Obywatel UE/EOG, któremu towarzyszysz lub do którego dołączasz, musi sam spełniać powyżej opisane podstawy pobytu lub posiadać prawo pobytu na czas określony/nieograniczony. W przeciwieństwie do wspomnianej powyżej podstawy pobytu możesz również, jako obywatel państwa trzeciego, tj. obywatel kraju niebędącego członkiem UE/EOG lub Szwajcarii, uzyskać prawo pobytu zgodnie z zasadami UE dla członków rodziny.

Uwaga! Jeżeli jesteś członkiem rodziny obywatela duńskiego, który przebywa w innym kraju poza UE/EOG lub Szwajcarią, obowiązują Cię szczególne zasady, warunki i procedury składania wniosków w zakresie łączenia rodzin. Więcej informacji znajdziesz her.

Dwa rodzaje dokumentów pobytowych

Jeżeli jesteś obywatelem UE/EOG i wydano Ci zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE na podstawie jednej z powyżej opisanych zasad, dokument ten określany jest jako zaświadczenie rejestracji pobytu. Zaświadczenia nie wydaje się na czas określony i jest ono ważne tak długo, jak długo spełniasz warunki pobytu.

Jeżeli jesteś członkiem rodziny z kraju trzeciego, a Twoim dokumentem pobytowym jest karta pobytu [opholdskort] ze zdjęciem, podpisem itd. Karta pobytu wydawana jest na czas określony, który odpowiada spodziewanemu pobytowi członka rodziny (będącego obywatelem UE/EOG), jednak nie dłużej niż na 5 lat.

Wnioski, warunki i dokumenty

Więcej na temat procedur składania wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE, warunków związanych z każdą z opisanych podstaw pobytu i przykłady odpowiedniej dokumentacji her.

Til toppen af siden
Senest opdateret 7. aug 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English