Forside %gt; Andre områder %gt; Assisteret reproduktion

Assisteret reproduktion

Babyhænder_mandehænder

Statsforvaltningen behandler sager om forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning.

Sagerne indbringes for Statsforvaltningen af den behandlende læge, hvis lægen er i tvivl om en enlig kvindes eller et pars evne til at drage omsorg for et barn efter fødslen. Statsforvaltningen træffer afgørelse om, hvorvidt der kan iværksættes behandling med kunstig befrugtning.

De forhold der indgår i vurderingen af, om der er tvivl om forældreuegnethed er:

  1. Eventuelle misbrugsproblemer
  2. Kvindens eller parrets mentale tilstand, der kan få betydning for omsorgsevnen for et kommende barn
  3. Forhold der kan bevirke anbringelse af barnet udenfor hjemmet
  4. At den ene eller begge kommende forældre allerede har et barn, der er anbragt udenfor hjemmet på grund af familiens forhold.

Den enlige kvinde eller parret, som søger kunstig befrugtning skal samtykke til, at den behandlende læge beder Statsforvaltningen træffe afgørelse om forældreuegnethed. Hvis den enlige kvinde eller parret ikke giver samtykke hertil, skal lægen afvise at indlede behandling med kunstig befrugtning.

Statsforvaltningen kan med den enlige kvindes eller parrets samtykke inddrage anden sagkundskab i vurderingen af forældreuegnethed. Hvis den enlige kvinde eller parret ikke giver samtykke hertil, skal Statsforvaltningen afvise, at der må indledes behandling med kunstig befrugtning.

Lov om assisteret reproduktion § 6a

Bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning

Til toppen af siden
Senest opdateret 24. nov 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English