Forside %gt; Kontakt os %gt; Frit valg af mødested

Frit valg af mødested

Møde

Møder er en del af den sagsbehandling, Statsforvaltningen sætter i gang inden for en række af vores sagsområder. Der afholdes typisk møder i sager om:

  • Adoption
  • Samvær med børn efter skilsmisse
  • Barnets bopæl efter skilsmisse
  • Forældremyndighed

Det er Statsforvaltningen, som indkalder dig og den anden part til et møde, når det er nødvendigt for den videre sagsbehandling. Du kan umiddelbart ikke selv bede om et møde i en sag. Hvis I har søgt om at benytte vores åbne tilbud om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling, vil vi kontakte jer for at være sikre på, at det er det rette tilbud til jer - og i givet fald indkalde jer til det.

Møder om adoption

Ved behandlingen af ansøgninger om godkendelse som adoptant, er møder en del af sagsbehandlingen og godkendelsesprocessen. Hvis din sag kræver, at du kommer til møde i Statsforvaltningen, tilbyder vi dig møde i enten afdeling
Ringkøbing eller København. Mødet vil som udgangspunkt blive tilbudt i den afdeling, der ligger tættest på
din/jeres bopæl.

De opfølgningsbesøg, der finder sted efter hjemtagelse af barnet, vil blive varetaget af en sagsbehandler i den afdeling, der ligger tættest på din/jeres bopæl.  

Møder i sager om forældremyndighed, bopæl eller samvær

Når der skal afholdes møder i sager vedrørende børn, inviterer vi som udgangspunkt altid både dig og barnets anden forælder med til møderne. Formålet er at hjælpe jer til at blive enige. Er det ikke muligt, træffer vi i stedet en afgørelse i sagen eller afslutter den, så den kan sendes videre, og I kan få den afgjort ved domstolene.

Hvis sagen kræver, at du og barnets anden forælder kommer til møde i Statsforvaltningen, kan I selv vælge, i hvilken af Statsforvaltningens ni afdelinger sagen skal behandles. Det kræver dog, at I er enige om, hvor det skal være.

Ved uenighed er det umiddelbart barnets bopæl, der bestemmer, hvor I bliver indkaldt til møde, og dermed hvor selve sagsbehandlingen foregår.  I skal være opmærksomme på, at I ikke kan vælge en ny afdeling, når sagen først er under behandling.

Møder om separation og skilsmisse

Hvis du skal separeres eller skilles og skal til en såkaldt vilkårsforhandling, vil du og din tidligere partner blive indkaldt til møde. I kan selv vælge, i hvilken af Statsforvaltningens ni afdelinger vilkårsforhandlingen skal finde sted. Det kræver dog, at I er enige om, hvor det skal være.

Hvis I ikke vælger et mødested eller ikke er enige om mødestedet, afgør Statsforvaltningen, hvor mødet skal holdes.

Andre møder 

Også ved behandlingen af sager om faderskab eller værgemål kan vi vælge at holde et møde med dig eller andre parter i sagen. Mødet vil altid finde sted i det afdelingskontor, ansøger bor i nærheden af, uanset om sagen bliver behandlet i et af vores centrale fagkontorer et sted i landet.

Til toppen af siden
Senest opdateret 8. dec 2017
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English