Forside %gt; Værgemål %gt; Flytning uden samtykke

Flytning uden samtykke

Hvad er magtanvendelse

Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke længere selv tage vare på deres egen omsorg og tilværelse.

Der gælder i sådanne tilfælde en pligt for myndighederne til at undgå omsorgssvigt samtidig med, at man fortsat skal overholde respekten for den enkeltes integritet, frihed og selvbestemmelsesret. Omsorgspligten gælder, uanset om den pågældende samtykker, men giver ikke mulighed for at anvende fysisk magt.

Hvis det er nødvendigt for at undgå personskade eller for at sikre den enkeltes almene tilstand, kan omsorgen gennemføres med magt efter reglerne i servicelovens kapitel 24.

Statsforvaltningen træffer på baggrund af kommunens indstilling afgørelse om, om det er nødvendigt at flytte en person uden dennes samtykke til et særligt botilbud, en plejebolig eller lignende, idet den nødvendige hjælp ikke længere kan gives i den hidtidige bolig.

Statsforvaltningen træffer tillige afgørelse i sager, hvor kommunen indstiller til, at pågældende skal flyttes tættere på de pårørende, uanset at de generelle betingelser for flytning ikke er opfyldt.

Til toppen af siden
Senest opdateret 15. jul 2013
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English