Forside %gt; Værgemål %gt; Værgemål %gt; Værgemål for børn og unge %gt; Drift af selvstændig virksomhed som mindreårig

Drift af selvstændig virksomhed som mindreårig

Stor_dreng_computer

Værgerne for en mindreårig kan, med Statsforvaltningens godkendelse, tillade, at den mindreårige på egen hånd udøver selvstændig virksomhed. Det fremgår af værgemålslovens § 43.

Den mindreårige skal være mindst 15 år for at få godkendelse til at drive selvstændig virksomhed.

Det er værgerne, der kan søge Statsforvaltningen om godkendelse. Der skal sendes en skriftlig ansøgning, som begge værger og den mindreårige skal underskrive.

Tilladelsespraksis er restriktiv, og afgørelsen træffes efter et konkret skøn.

En tilladelse forudsætter normalt, at den mindreårige har uddannelse, som er relevant i forhold til virksomheden. Virksomheden må ikke medføre større økonomisk risiko for den mindreårige, ligesom planlægningen skal være tilstrækkelig fyldestgørende til, at risikoen kan overskues. Virksomhedsformen er ligeledes af betydning, f.eks tillades et I/S normalt ikke. 

Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende oplysninger

 • En grundig beskrivelse af virksomheden og dens formål.
 • Den mindreåriges grundlag for at drive virksomheden (uddannelse/erfaring m.v.)
 • Virksomhedsform 
 • Budgetudkast, herunder:
  • Behovet for start- og driftkapital, herunder størrelse af udgift til varelager
  • Forventet årlig omsætning
  • Udgift til forsikring
  • Afgifter
 • Oplysninger om den mindreårige har behov for at optage lån/købe varer på kredit,
 • Hvem der skal forestå regnskabsføring, herunder momsregnskab,
 • Om den mindreårige skal ansætte medarbejdere i virksomheden,
 • Eventuelle risici ved virksomheden.
 • Kopi af forældremyndighedsindehavernes og den mindreåriges seneste årsopgørelse fra SKAT.
 • Om forældremyndighedsindehaverne er indforstået med at indestå for ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med barnets erhvervsudøvelse.  

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 30. jun 2013
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English