Hvem kan søge

Enhver, der får kendskab til, at en person ikke længere kan tage vare på sig selv i egen bolig, har mulighed for at kontakte kommunen med besked herom.

Kommunen skal på den baggrund foretage en undersøgelse af pågældendes forhold og situation i forhold til, hvilken form for hjælp, der vil være mest formålstjenstlig.

Såfremt kommunen vurderer, at der er grundlag for at flytte en person uden dennes samtykke, indstiller kommunen til Statsforvaltningen, at en person skal flyttes uden dennes samtykke, hvorefter Statsforvaltningen træffer den endelige afgørelse herom. Statsforvaltningen kan kun træffe afgørelse om flytning, hvis der foreligger en indstilling fra kommunen.

Såfremt kommunen ikke vil indstille til flytning, kan pågældendes ægtefælle eller en anden nærtstående, der deler bolig med vedkommende, påklage denne afgørelse til Statsforvaltningen.

Til toppen af siden
Senest opdateret 15. jul 2013
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English