Forside %gt; Værgemål %gt; Flytning uden samtykke %gt; Hvem er omfattet af reglerne

Hvem er omfattet af reglerne

Reglerne om magtanvendelse omfatter:

  • personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der gør dem ude af stand til at handle fornuftsmæssigt eller overskue konsekvenserne af deres handlinger,
  • som modtager hjælp fra kommunen i form af personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand, behandling eller aktiverende tilbud og
  • som ikke samtykker i den foranstaltning, der ønskes iværksat, og det vurderes, at personen ikke er i stand til at give informeret samtykke.

   
Et informeret samtykke gives på baggrund af en grundig forklaring af, hvad samtykket indebærer, og det forudsættes, at personen er i stand til at forstå konsekvenserne af samtykket.

Samtykket kan gives udtrykkeligt eller stiltiende. Ved et stiltiende samtykke tolkes en persons signaler og opførsel. Det forudsættes, at man har et godt og indgående kendskab til personen for at være i stand til at fastslå, at personen har den fornødne forståelse.

Samtykke kan ikke foreligge ved passivitet. Der er ikke tale om et gyldigt samtykke, hvis personen forholder sig passivt, uanset det må antages, at personen ville have samtykket, hvis det havde været muligt. Det er en forudsætning, at personen selv er i stand til at give udtryk for sine ønsker, selvom personen ikke modsætter sig.

Det er vigtigt at understrege, at tilstanden ”modsætter sig” i dette tilfælde både foreligger ved aktiv modstand samt ved passivitet fra den pågældende.

Til toppen af siden
Senest opdateret 15. jul 2013
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English