Forside %gt; Adoption %gt; Fremmedadoption %gt; Når du kommer hjem med dit barn

Når du kommer hjem med dit barn

Adoption_far_datter_strand

Efter hjemtagelsen skal du være opmærksom på: 

Tilmelding til folkeregisteret.

Du skal tilmelde dit barn til folkeregisteret i din kommune. Spørg din kommune om hvilke dokumenter, du skal medbringe.  

Adoptionsorlov

Du har ret til at holde adoptionsorlov, når Statsforvaltningen stiller krav om, at du skal holde orlov efter barnets hjemtagelse.

Læs om retten til dagpenge på www.borger.dk

Adoptionstilskud

Du har ret til adoptionstilskud, hvis du har hjemtaget et barn fra udlandet. Du skal indsende det udfyldte adoptionstilskudsskema til Statsforvaltningen, som skal bekræfte, at barnet er kommet til Danmark. Statsforvaltningen videresender herefter skemaet til Udbetaling Danmark.  

Læs om adoptionstilskud på www.borger.dk

Børne- og ungeydelse

Du har ret til børne- og ungeydelse fra kvartalet efter, du har hjemtaget dit barn. Barnet skal være overdraget til dig i hjemlandet eller være ankommet til Danmark senest den sidste dag i måneden inden et nyt kvartal.

Læs om børne- og ungeydelsen på www.borger.dk

Sundhedsplejerske

Du kan få tilbud om sundhedspleje fra din kommune. Du skal selv kontakte sundhedsplejersken enten før eller efter, du modtager dit barn.

Du kan læse om sundhedsplejens tilbud på din kommunale hjemmeside.  

Adoptionsbevilling eller anerkendelse

DIA (Danish International Adoption) sørger for at sende de nødvendige juridiske papirer til Statsforvaltningen.

Når vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger, sender vi dig en ansøgningsblanket med oplysning om, at du nu kan ansøge om en dansk adoptionsbevilling eller bekræftelse på, at Danmark anerkender den udenlandske adoptionsafgørelse.

Om der vil være tale om en anerkendelse eller en adoptionsbevilling afhænger af, hvilket land dit barn er fra og adoptionsproceduren i det land.

Når der er udstedt dansk bevilling eller anerkendelse, har alle danske myndigheder pligt til at anerkende din og barnets juridiske relation på samme vis, som hvis der var tale om et biologisk barn. Det betyder, at du har de samme rettigheder og forpligtelser i forhold til barnet, som enhver anden forælder har i forhold til biologiske børn.

Til toppen af siden
Senest opdateret 31. aug 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English