Betaling af gebyr

Bidrag_lommeregner_penge

Folketinget har bestemt, at der i nogle tilfælde skal betales gebyr for sagsbehandlingen. Gebyrenes størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren og må ikke overstige omkostningerne ved behandlingen af sagerne.

Vi må ikke begynde at behandle din sag, før gebyret er modtaget på vores konto. Hvis gebyret ikke er modtaget inden for kort tid, efter ansøgningen er sendt, vil vi henlægge sagen.

I skal selv aftale, hvem af jer der betaler gebyret eller om I deles om udgiften.

Det er ikke muligt at få gebyret tilbage, hvis betingelserne for separation eller skilsmisse ikke er opfyldt. 

Gebyrernes størrelse

Pr. 1. januar 2019 koster:

  • en separation 370 kr. 
  • en skilsmisse 370 kr. Uanset om I er blevet separeret først. 
  • en vilkårsforhandling 1.630 kr. 

Det betyder, at hvis du først bliver separeret, derefter skilt, og der samtidig skal være en vilkårsforhandling, er det samlede gebyr for sagsbehandlingen 2.000 kr.

I bliver ikke automatisk skilt efter en separation. I skal derfor også sende en ansøgning om skilsmisse, når I ønsker at blive skilt efter separation. 

Hvis gebyret udgør en ekstraordinær belastning i ens økonomi, kan man søge sin kommune om hjælp efter aktivlovens § 81. Kommunen kan efter en konkret vurdering vælge at yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis personen ellers vil få vanskeligt ved at klare sig selv i fremtiden.

Betaling af gebyr

Statsforvaltningen tilbyder tre muligheder for betaling af gebyr:

1. Du kan betale gebyret i forlængelse af, at du udfylder den digitale blanket, som passer til dit ærinde. Den betalingsmetode er den hurtigste vej til opstart af en sag, og betalingen af gebyret sker samtidig med, at du underskriver og indsender blanketten med dit NemID. Hav derfor dit betalingskort klar, når du udfylder blanketten. Gå til Statsforvaltningens blanketter

2. Du kan også betale gebyret via vores betalingsformular her på hjemmesiden. Du bliver i betalingsformularen bedt om at angive CPR-nummer. Husk, det er ansøgers CPR-nummer, som skal angives på betalingen. Gå til side betalingsformularen

3. Du kan også betale gebyret via din bank. Beløbet skal indbetales til vores konto i Danske Bank: Reg.nr.: 0216 - kontonr.: 4069175392. Husk at oplyse ansøgers CPR-nummer ved indbetaling. Ellers kan vi ikke se, hvilken ansøgning gebyret er knyttet til.

Hvis du har en udenlandsk bank og skal indbetale et gebyr til Statsforvaltningen, skal du benytte følgende oplysninger: IBAN: DK24 0216 4069 1753 92. BIC/SWIFT: DABADKKK. Husk at oplyse ansøgers CPR-nummer ved indbetalingen. Ellers kan vi ikke se, hvilken ansøgning gebyret er knyttet til.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at betale gebyret i rater. Statsforvaltningen modtager ikke kontanter eller checks.

Obligatorisk digital selvbetjening

Som udgangspunkt skal bruge Statsforvaltningens digitale blanketter, hvor du logger på og underskriver med dit NemID. Hvis du er blevet fritaget fra Digital Post i det offentlige, må du gerne printe blanketterne, som du finder her på Statsforvaltningens hjemmeside og på www.borger.dk.

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English