Separation

Skilsmisse_kransekage_brudepar

Hvis du og din ægtefælle ikke længere ønsker at være gift, har I hver især ret til at blive separeret. Separationen er en slags prøveperiode, hvor I skal finde ud af, om I ønsker at genoptage ægteskabet, eller om I ønsker at blive skilt.

Hvis I er enige, kan I i stedet vælge at blive skilt uden forudgående separation. Hvis I ikke er enige, men en eller flere særlige betingelser er opfyldt, kan I også blive skilt uden forudgående separation.

Læs mere om direkte skilsmisse

Hvad sker der juridisk, når vi bliver separeret?

En separation ophæver næsten alt det, der gælder, når man er gift:

  • I arver ikke længere hinanden, hvis en af jer dør
  • Jeres formuefællesskab ophører. Det betyder, at de ting I ejer sammen, på det tidspunkt hvor I sender ansøgningen om separation til Statsforvaltningen, udgør det, der skal deles imellem jer
  • Den gensidige troskabspligt forsvinder
  • Selvom I er separeret, er selve ægteskabet ikke ophævet. Derfor kan I først gifte jer med en anden, når I er skilt.

Efter 6 måneders separation har I hver især ret til at blive skilt. Hvis I undervejs bliver enige om, at I vil skilles, behøver I ikke at vente 6 måneder.

Skilsmisse efter separation sker ikke automatisk. I skal sende en ny ansøgning til Statsforvaltningen - ansøgning om skilsmisse efter forudgående separation - hvis I ønsker at blive skilt. Indtil da, eller indtil I genoptager jeres ægteskab, vil I fortsætte med at være separeret. Uanset hvor mange år der går.

Hvad sker der, hvis vi bliver boende sammen efter separationen?

For at en separation kan opretholdes, kræver det, at I rent faktisk flytter fra hinanden. Det er altid en konkret vurdering, om samlivet har været fortsat, men fortsat samliv i et par måneder efter separationen anses normalt for at være i orden.

Hvis I bor sammen længere tid end et par måneder, vil Statsforvaltningen normalt betragte jeres separation som bortfaldet. Det betyder, at I skal separeres forfra, medmindre I vælger at blive skilt med det samme.

Kontakt Statsforvaltningen, hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres separation er bortfaldet.

Hvad sker der, hvis vi flytter sammen igen?

Hvis I flytter sammen i længere tid end nogle få uger, mens I er separeret, gælder jeres separation ikke længere. Det vil sige, at de ting, der blev ophævet, igen gælder fuldt ud. Arveretten, formuefællesskabet og troskabspligten træder igen i kraft. Hvis det viser sig, at I alligevel ikke vil bo sammen og igen ønsker at blive separeret, skal I starte forfra. Det vil sige, at I igen skal søge om at blive separeret. I kan i stedet ansøge om at blive skilt, hvis I er enige om, at I hellere vil det. 

Hvad sker der, hvis det kun er en af os, der vil separeres?

Det er nok til at starte en sag i Statsforvaltningen, hvis blot én af jer sender en ansøgning om separation. Den anden behøver derfor ikke at skrive under.
   

Læs mere, hvis I er uenige

Vilkårsforhandling

Hvis I er enige om at blive separeret, og I også er enige om vilkårene, kan Statsforvaltningen uden videre lave en bevilling til jer. En bevilling er det juridiske dokument der viser, at I nu er separeret.

Hvis I ikke er enige om at blive separeret, eller hvis I ikke er enige om vilkårene, skal I deltage i det der hedder en vilkårsforhandling. Det er et møde i Statsforvaltningen, hvor I får vejledning og hvor reglerne gennemgås. 

Selvom I er enige om det hele, kan I tilvælge en vilkårsforhandling, hvis I ønsker at få den vejledning, der gives under et sådant møde.

Det koster 1.630 kr. pr. 1. januar 2019 at deltage i en vilkårsforhandling.

Statsforvaltningen kan også bestemme, at I skal til et møde i Statsforvaltningen. Hvis det er Statsforvaltningen, der beslutter, at I alligevel skal til vilkårsforhandling, skal I ikke betale gebyret.

Vi skal holde vilkårsforhandling med jer, hvis vi mener, at der er en god grund til det. En god grund kan være, at: 

  • Vi er i tvivl om, hvorvidt I begge fuldt ud forstår betydningen af de aftaler, I har indgået
  • Hvis det ser ud som om, at I ikke ved, hvilke rettigheder I har
  • Hvis der er noget, der tyder på, at én af jer er blevet presset til en aftale

I de fleste situationer oplever vi, at ægtefællerne når frem til en aftale. Men hvis det ikke lykkes, sender Statsforvaltningen sagen i byretten. Her vil dommeren bestemme vilkårene for separationen. På den måde bliver I stadig separeret, men det tager bare længere tid.

Ansøgning om separation

Når du skal separeres, skal du indsende blanketten om anmodning om separation og betale et gebyr. Pr. 1. januar 2019 er gebyret 370 kr.

Som udgangspunkt skal du bruge Statsforvaltningens digitale blanketter, hvor du logger på og underskriver med dit NemID. Hvis du er blevet fritaget fra Digital Post i det offentlige, må du gerne printe blanketterne, som du finder her på Statsforvaltningens hjemmeside og på www.borger.dk.

Gå til ansøgningsblanketten om separation

Betaling af separationsgebyr

Der skal betales et lovpligtigt gebyr, når man søger om separation eller skilsmisse. Gebyrenes størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren og må ikke overstige omkostningerne ved behandlingen af sagerne.

Vi må i Statsforvaltningen ikke begynde at behandle din sag, før gebyret er modtaget på vores konto.  

Det koster 370 kr. at søge om separation. I skal selv aftale, hvem af jer der betaler gebyret, eller om I deles om udgiften. 

Læs mere om betaling af gebyr

Er du registreret partner og vil separeres?

Hvis du er i registreret partnerskab, er det de samme regler der gælder, som hvis du var gift. Du skal også bruge den samme blanket.

Gå til ansøgningsblanketten om separation

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English