Forside %gt; Separation og skilsmisse %gt; Direkte skilsmisse %gt; Direkte skilsmisse - ved uenighed

Direkte skilsmisse - ved uenighed

Skilsmisse_kransekage_brudepar

Hvis I ikke er enige om at gå fra hinanden, skal I, inden I kan blive skilt, have være separeret i 6 måneder, og dermed først ansøge om separation. I kan dog blive skilt uden først at have været separeret, hvis et eller flere af følgende forhold gør sig gældende:
  1. Den anden har været utro
  2. Du og din ægtefælle har boet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser
  3. Den anden har begået vold mod dig eller jeres børn
  4. Den ene af jer er allerede gift med en anden (bigami)
  5. Den anden har bortført jeres fælles barn til udlandet.

1. Utroskab

Hvis den ene af jer har været utro eller har deltaget i et lignende seksuelt forhold, har den anden ret til at blive skilt.

Det er en betingelse, at den anden ikke har tilgivet eller accepteret utroskaben, og det er også en betingelse, at utroskaben har fundet sted inden for de seneste 2 år. Den, der er blevet krænket, skal senest 6 måneder efter, at han eller hun er blevet bekendt med utroskaben, sende ansøgningen om skilsmisse på grund af utroskab til Statsforvaltningen.

Hvis I allerede er separeret, kan I kun blive skilt på grund af utroskab, hvis utroskaben har fundet sted inden separationen, og den anden først er blevet bekendt med utroskaben efter separationen. Men husk, at I altid kan blive skilt, så længe I er enige om det.

2. Adskillelse i 2 år på grund af uoverensstemmelser

Hvis I på grund af uoverensstemmelser har været flyttet fra hinanden i mere end 2 år, kan I blive skilt uden først at skulle separeres.

Som udgangspunkt vil vi checke jeres folkeregisteradresser og se, om I har haft forskellige adresser de sidste to år. Hvis I har haft samme adresse i folkeregistret, men alligevel har været flyttet fra hinanden i mere end 2 år på grund af uoverensstemmelser, skal I kunne bevise det. Det kan f.eks. være ved at naboer eller familie skriver under på, at I ikke har boet samme sted, og at det skyldes uoverensstemmelser.

Det er ikke nok, at I har valgt at flytte fra hinanden, fordi det var det mest praktiske. Grunden til ophævelsen af samlivet skal være uoverensstemmelser.

3. Vold

Den, som er blevet udsat for vold, og den, hvis børn er blevet udsat for vold, kan kræve skilsmisse.

Det er en betingelse, at der er tale om vold, og at volden er blevet begået med vilje. Det er ikke en betingelse, at den anden er dømt for volden, men volden skal kunne bevises. 

Ansøgning om skilsmisse på grund af vold skal sendes til Statsforvaltningen senest 1 år efter, at du har været udsat for- eller er blevet bekendt med volden, og senest 3 år efter, at volden er begået.

4. Bigami

Hvis den ene af jer er blevet gift med en tredje person under jeres ægteskab, har den anden af jer ret til skilsmisse.

5. Bortførelse af børn til udlandet

Hvis den ene af jer ulovligt har taget jeres barn eller børn ud af landet eller ulovligt holder barnet/børnene tilbage i udlandet, har den anden af jer ret til skilsmisse.

Det er muligt at ansøge om skilsmisse, mens barnet/børnene ulovligt er i udlandet, eller senest 1 år efter at barnet/børnene er bragt tilbage.

Til toppen af siden
Senest opdateret 9. feb 2016
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English