Forside %gt; Børn %gt; Faderskab %gt; Medmoderskab

Medmoderskab

Den 1. december 2013 trådte der nye regler i kraft om medmoderskab. Reglerne gælder kun for de børn, hvor inseminationen har fundet sted 1. december 2013 og senere.

De nye regler betyder en høj grad af ligestilling af par af samme køn og par af forskelligt køn, når faderskabet / medmoderskabet til et barn skal fastslås.

Reglerne betyder eksempelvis, at medmoren til barnet får de samme rettigheder og pligter over for barnet.

Reglerne betyder også, at hvis to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion, bliver den kvinde, der ikke er mor til barnet, automatisk barnets medmor.

Man skal være opmærksom på, at hvis der er tale om en kendt donor, altså hvis donoren ikke er anonym, anses donoren som udgangspunkt for at være barnets far. Donoren, den kommende mor og morens partner (ægtefælle, registreret partner eller kæreste) kan aftale, at donoren ikke skal have status som barnets far, men at det i stedet bliver morens partner, der får status som medmor. For at lave en gældende aftale om det, skal I benytte blanket 9 nederst på siden.

Hvordan fastslås et medmoderskab?

Et medmoderskab kan kun fastslås, hvis to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion. Graviditet ad anden vej er ikke gyldig, hvis en kvinde skal have medmoderskab.

Hvis man skal fastslå et medmoderskab, skal proceduren begynde inden selve behandlingen med assisteret reproduktion. Det er Statsforvaltningen, der behandler sager om medmoderskab.

For at kunne fastslå et medmoderskab, skal den kommende medmor give skriftligt samtykke til behandlingen, og det skal være sandsynligt, at barnet er et resultat af den assisterede reproduktion. Man skal være opmærksom på, at samtykket skal gives og foreligge, før selve behandlingen begynder.

Hvis donoren er kendt og ikke anonym, skal donoren også give skriftligt samtykke til behandlingen, inden den går i gang.

Desuden skal behandlingen være udført af en autoriseret sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar. Det er uden betydning, om behandlingen er sket i privat eller offentligt regi, men den skal være foregået i overensstemmelse med reglerne i lov om assisteret reproduktion.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal have fastslået et medmoderskab?

Inden behandling med assisteret reproduktion går i gang, skal du og din partner udfylde et af de to skemaer herunder – alt afhængig af den situation, I befinder jer i. Vær opmærksom på, at I skal indhente underskrifter fra vitterlighedsvidner.

Når I har udfyldt og underskrevet skemaet, skal det afleveres på behandlingsstedet til det sundhedsfaglige personale, som skal underskrive det og udstede en kopi til jer.

Ved opstart af medmoderskabssagen skal I sende det underskrevne skema til Statsforvaltningen.

Er I gift/registrerede partnere skal I desuden:

Hvis i er gift, og I har udfyldt en af de 2 samtykkeerklæringer nedenfor, vil Statsforvaltningen registrere medmoderskabet i forbindelse med barnets fødsel. I opfordres til at rette henvendelse til Statsforvaltningen så hurtigt som muligt efter barnets fødsel, så medmoderskabet kan registreres.

Er I ikke gift, skal I desuden:

Hvis I ikke er gift, skal I udfylde enten en omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab (blanket 2) eller anerkendelse af medmoderskab (blanket 5). Hvis I udfylder anerkendelse af medmoderskab, skal I tillige udfylde morens oplysninger til sagen (blanket 3).

Hvis I ønsker, at medmoderskabet skal registreres i forbindelse med barnets fødsel, anbefaler Statsforvaltningen, at I indsender en af de 2 nedennævnte samtykkeerklæringer og en omsorgs- og ansvarserklæring eller en anerkendelse af medmoderskabet 2-3 måneder før barnets forventede fødsel.   

Du skal bruge blanket 8, når…

  • der er anvendt anonym donorsæd, og når barnets mor lever i et ægteskab med enten en mand eller kvinde, eller i et registreret partnerskab med en anden kvinde eller som kærester med enten en mand eller kvinde (§27).
  • den kendte donor skal registreres som barnets far, og når barnets mor ikke er i et forhold til en mand, der skal være barnets far (§27b).

Åbn og print blanket 8

Du skal bruge blanket 9, når…

  • donoren er kendt, og når barnets mor er enten gift med en kvinde, er i registreret partnerskab med en kvinde eller lever sammen med en kvindelig partner (§27a).

Hvis donoren skal registreres som barnets far, udfyldes afsnittet om faderskab.

Hvis morens kvindelige ægtefælle, registrerede partner eller kvindelige partner skal være medmor til barnet, udfyldes afsnittet om medmoderskab.

Åbn og print blanket 9

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 18. dec 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English