Direktion og kontorchefer

Anette Hummelshøj
Anette Hummelshøj, direktør

 

Torben Sørensen
Torben Sørensen, vicedirektør og stiftamtmand

Vicedirektør Torben Sørensen er stedfortræder for direktøren og afdelingschef for fagområderne Adoption, Børnebidrag/Faderskab og Værgemål samt Statsforvaltningens hovedjournal, der alle er placeret i Afdeling Ringkøbing. Tillige stiftamtmand i alle stifter med undtagelse af Roskilde Stift.
  

Henrik Grunnet
Henrik Grunnet, vicedirektør og stiftamtmand

Vicedirektør Henrik Grunnet har direktionsansvar for EU-ophold, INFO-center, separation og skilsmisse, byggeklagesager, navnesager og indfødsretssager. Er tillige stiftamtmand over Roskilde Stift.
  

Søren Bjøvlund
Søren Bjøvlund Nielsen, it- og digitaliseringschef 

 

Johanne Vesløv
Johanne Bjerre Vesløv, HR-chef

Kontorchef Johanne Bjerre Vesløv har ansvaret for HR-kontoret i Aabenraa, der betjener alle ledere og medarbejdere i Statsforvaltningen i spørgsmål, der vedrører deres ansættelse. 
  

Jesper Jappe
Jesper Jappe, administrations- og økonomichef

Økonomi- og administrationschef Jesper Jappe har ansvaret for økonomistyring i Statsforvaltningen dvs. bogføring, regnskab, controlling og finanslovsbidrag. Herudover er afdelingen ansvarlig for udbetaling af værgevederlag, honorering af børne- og ungesagkyndige, rejsebestilling, lejemål, vagter, tolke og øvrige administrative opgaver.
  

kr_200x133
Kirsten Rosenkilde Olsen, kontorchef, familieretten i Aabenraa og Odense samt central visitation og mødebooking

Kontorchef Kirsten Rosenkilde har ansvaret for behandlingen af alle forældreansvarssager i Afdeling Aabenraa og Odense. Derudover har hun ansvar for Visitationskontoret, som hver uge håndterer op mod 2.000 nye ansøgninger i sager om bopæl, forældremyndighed og samvær. Mødebookingen indkalder ugentligt til 400-500 møder med borgerne. 
  

Annette Gregersen
Annette Gregersen, kontorchef, familieretten i København, Rønne, Ringsted og Nykøbing F.

Kontorchef Annette Gregersen har ansvaret for behandlingen af alle forældreansvarssager i Afdeling København, Rønne, Ringsted og Nykøbing F. Statsforvaltningen behandler årligt ca. 30.000 sager om bopæl, forældremyndighed og samvær. Forældrene kommer til møder i det lokalområde, hvor barnet bor.
  

Margit Hald
Margit Hald Juul-Nyholm, kontorchef, familieretten i Aarhus, Aalborg og Ringkøbing

Kontorchef Margit Hald Juul-Nyholm har ansvaret for behandlingen af alle forældreansvarssager i Afdeling Aarhus, Aalborg og Ringkøbing. Statsforvaltningen behandler årligt ca. 30.000 sager om bopæl, forældremyndighed og samvær. Forældrene kommer til møder i det lokalområde, hvor barnet bor. 
  

Lisbeth Bisgaard
Lisbeth Legart Bisgaard, kontorchef, adoption

Kontorchef Lisbeth Legart Bisgaard har ansvaret for sager om adoption og forældreegnethedssager. Hvert år behandler kontorets medarbejdere ca. 1.500 sager om stedbarns- og familieadoption samt ca. 190 sager om forældreegnethed, tvangsadoption, bortadoption og fremmedadoption.
  

Søren Gam
Søren Aakjær Gam, kontorchef, bidrag og faderskab

Kontorchef Søren Aakjær Gam har ansvaret for sager om bidrag og faderskab. Hvert år behandler kontorets medarbejdere knap 30.000 sager om bidrag og 10.000 sager om faderskab. Bidragskontoret og faderskabskontoret ligger i Ringkøbing.
  

Rie Thoustrup Sørensen
Rie Thoustrup Sørensen, kontorchef, værgemål

Kontorchef Rie Thoustrup Sørensen har ansvaret for sager om værgemål, båndlagte midler, flytning uden samtykke og sager efter fremtidsfuldmagtsloven. Værgemålskontoret, som ligger i Ringkøbing, behandler hvert år 16.000-17.000 sager om værgemål og ca. 1.500 sager på de øvrige områder.
  

Hroar Kolmos
Hroar Kolmos, kontorchef, skilsmisse og separation, navne, indfødsret

Kontorchef Hroar Kolmos har ansvaret for sager om separation og skilsmisse, sager om navneændring og indfødsret. Medarbejderne i Nykøbing F. behandler i alt ca. 30.000 sager årligt.
  

Jakob Næsager
Jakob Næsager, kontorchef, EU-ophold

Kontorchef Jakob Næsager har ansvaret for sager om EU-ophold. Hvert år behandler Statsforvaltningen knap 40.000 sager om opholdstilladelser til EU-borgere og deres familiemedlemmer. 
  

Lisa Korsgaard Westh
Lisa Korsgaard Westh, kontorchef, INFO-centeret

Kontorchef Lisa Korsgaard Westh har ansvaret for INFO-centeret i Rønne, hvor medarbejderne er ansat til at hjælpe borgere, der ringer til Statsforvaltningen. INFO-centeret får i gennemsnit mellem 1.200 og 1.300 opkald om dagen. 

Til toppen af siden
Senest opdateret 11. feb 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English