Gebyrsatser

Bidrag_lommeregner_penge

I nogle tilfælde skal der betales et lovpligtigt gebyr for sagsbehandlingen. Gebyrernes størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren og må ikke overstige omkostningerne ved behandlingen af sagerne.

Vi må ikke begynde at behandle en sag, før gebyret er modtaget på vores konto. Hvis vi ikke har modtaget gebyret inden for kort tid, efter anmodningen er sendt, henlægger vi sagen. Det betyder, at vi ikke gør mere i sagen.

Det er ikke muligt at få gebyret tilbage, hvis betingelserne for at ansøge ikke er opfyldt. 

Gebyrernes størrelse

  
Børnebidrag

  • Ændring af børnebidrag eller uddannelsesbidrag 2.800 kr.

  
Fremtidsfuldmagt

  • Ansøgningen om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt 900 kr.

  
Indfødsret

  • Erklæringer om indfødsret 1.100 kr.

  
Separation og skilsmisse

  • Ansøgning om separation 370 kr.
  • Ansøgning om skilsmisse 370 kr. Gebyret skal betales, uanset om I er blevet separeret først.
  • Vilkårsforhandling i forbindelse med separation eller skilsmisse 1.630 kr.

Hvis du først bliver separeret, derefter skilt, og hvis der samtidig skal være en vilkårsforhandling, er det samlede gebyr for sagsbehandlingen 2.000 kr. I skal selv aftale, hvem af jer der betaler gebyret eller om I deles om udgiften.

  
Ægteskab for udenlandske par i Danmark

  • Ansøgning om prøvelse af ægteskab 1.650 kr.

         

Hvis et gebyr udgør en ekstraordinær belastning i ens økonomi, kan man søge sin kommune om hjælp efter aktivlovens § 81. Kommunen kan efter en konkret vurdering vælge at yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis personen ellers vil få vanskeligt ved at klare sig selv i fremtiden.

Betaling af gebyr

Statsforvaltningen tilbyder tre muligheder for betaling af gebyr:

1. Du kan betale gebyret i forlængelse af, at du udfylder den digitale blanket, som passer til dit ærinde. Den betalingsmetode er den hurtigste vej til opstart af en sag, og betalingen af gebyret sker samtidig med, at du underskriver og indsender blanketten med dit NemID. Hav derfor dit betalingskort klar, hvis du ønsker at anmode om separation eller skilsmisse, eller hvis du skal søge om ændring af børnebidrag. Gå til Statsforvaltningens blanketter

2. Hvis du ikke har mulighed for at benytte vores digitale blanketter, men i stedet benytter vores PDF-blanketter til print, kan du betale gebyret via vores betalingsformular her på hjemmesiden. Du bliver i betalingsformularen bedt om at angive CPR-nummer. Husk, det er ansøgers CPR-nummer, som skal angives på betalingen. Gå til betalingsformularen

3. Du kan også betale gebyret via din bank. Beløbet skal indbetales til vores konto i Danske Bank: Reg.nr.: 0216 - kontonr.: 4069175392. Husk at oplyse ansøgers CPR-nummer ved indbetaling. Ellers kan vi ikke se, hvilken ansøgning gebyret er knyttet til.

Hvis du har en udenlandsk bank og skal indbetale et gebyr til Statsforvaltningen, skal du benytte følgende oplysninger: IBAN: DK24 0216 4069 1753 92. BIC/SWIFT: DABADKKK. Husk at oplyse ansøgers CPR-nummer ved indbetalingen. Ellers kan vi ikke se, hvilken ansøgning gebyret er knyttet til.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at betale gebyret i rater. Statsforvaltningen modtager ikke kontanter eller checks.

Til toppen af siden
Senest opdateret 14. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English