Forside %gt; Bidrag %gt; Børnebidrag %gt; Nye regler for børnebidrag 1. juli 2014

Nye regler for børnebidrag 1. juli 2014

Pr. 1. juli 2014 er der indført nye regler på børnebidragsområdet.

I det omfang der skal tages stilling til størrelsen af et bidrag, der helt eller delvist skal fastsættes for en periode, der ligger før den 1. juli 2014, vil Statsforvaltningen tage hensyn til tidligere gældende praksis for tiden før den 1. juli 2014. 

Følgende ændringer er gennemført pr. 1. juli 2014

Ved afgørelser om børnebidrag bliver der kun lagt vægt på bidragsbetalers indkomstforhold. Bidragsmodtagers og barnets indkomstforhold har ikke længere betydning for bidragets størrelse. 

Der er ikke længere mulighed for at fastsætte bidrag lavere end normalbidraget til børn, der bor i Danmark. Det betyder, at der som minimum altid skal betales normalbidrag, også selvom bidragsbetalers indkomst er meget lav eller ikke eksisterende. 

Alle bidrag fastsat af Statsforvaltningen skal betales månedsvist. 

Ansøgningsfristen ved ansøgning om børnebidrag er fastsat til to måneder. Det betyder, at ansøger man mere end to måneder efter ændringen i barnets forhold (f.eks. fordi barnet er flyttet til den anden forælder), vil bidraget blive fastsat fra datoen for ansøgningens modtagelse i Statsforvaltningen. Søger man inden to måneder efter ændringen, vil bidraget kunne fastsættes med tilbagevirkende kraft til tidspunktet for ændringen.

Ansøgninger om konfirmationsbidrag skal være modtaget i Statsforvaltningen tidligst tre måneder før dagen for konfirmationen og senest dagen før konfirmationen. Modtager Statsforvaltningen ansøgninger uden for dette tidsrum, bliver ansøgningen afvist. 

Ansøgninger om beklædningsbidrag (de tilfælde, hvor barnet ikke skal konfirmeres) skal være modtaget i Statsforvaltningen tidligst på barnets 13-års fødselsdag og senest på barnets 15-års fødselsdag. Modtager Statsforvaltningen ansøgninger uden for dette tidsrum, bliver ansøgningen afvist. 

Dåbsbidrag er ændret og hedder "navngivningsbidrag, herunder ved dåb". Bidraget kan kun søges af moren i forbindelse med barnets fødsel på samme måde som bidrag til morens underhold omkring fødsel og fødselsbidrag.

Der kan kun fastsættes forhøjet bidrag til normalbidraget +100%, normalbidraget +200%, normalbidraget +300% og i meget sjældne tilfælde +400%. Muligheden for at få fastsat børnebidrag til normalbidraget +25% eller +50% er forsvundet. Bidragsbetaler skal efter 1. juli 2014 således have en indkomst på over ca. 470.000 kr. (i 2019 ca. 510.000 kr.) (ved forsørgelsespligt overfor ét barn), før der kan fastsættes et forhøjet bidrag.

Der kan ikke længere fastsættes forhøjet konfirmations- eller beklædningsbidrag. Bidraget vil altid udgøre 3 gange normalbidragets grundbeløb.

Reglerne om fradrag ved førstegangsfastsættelse er ændret, så der kun tages hensyn til de uopsættelige udgifter, som bidragsbetaler har afholdt til eksempelvis daginstitution og privatskole.

Til toppen af siden
Senest opdateret 27. maj 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English