Forside %gt; Børn %gt; Børnebidrag %gt; Jeg har fået en afgørelse - hvilket beløb skal jeg betale?

Jeg har fået en afgørelse - hvilket beløb skal jeg betale?

Bidragets størrelse pr. måned

Normalbidraget består af et grundbeløb og et fast tillæg.

I 2019 er grundbeløbet på 1.228 kr. månedligt, og det faste tillæg er på 159 kr. månedligt. Det samlede månedlige bidrag er i 2019 således på 1.387 kr. pr. barn, hvis bidraget er fastsat til normalbidraget.

Er bidraget fastsat højere end normalbidraget, skal der betales et procenttillæg af normalbidragets grundbeløb. Tillægget skal således kun regnes med én gang.

Hvis bidraget f.eks. er fastsat til normalbidraget med tillæg af 200 % af grundbeløbet, skal der månedligt betales:

Normalbidragets grundbeløb 1.228 x 3 + tillægget på 159 kr. = 3.843 kr.

 

Hvordan udregnes størrelsen af bidraget i en periode, som er mindre end én måned?

Når Statsforvaltningen træffer afgørelse om bidrag, forfalder bidraget altid månedsvist. Vi vil som udgangspunkt derfor altid bestemme, at bidraget skal betales hver den 1. i måneden.

Når vi første gang træffer afgørelse om fastsættelse af bidrag, sker det ofte, at bidraget fastsættes med virkning fra en anden dag end den 1. i måneden.

Er bidraget fastsat med virkning fra eksempelvis den 10. april, skal der således ikke betales fuldt bidrag for marts måned.

Første måneds bidrag udregnes ved, at man deler det beløb, der skal betales månedligt, med det antal dage, der er i den pågældende måned. Herefter ganger man dette tal med de antal dage, man skal betale.

Har I spørgsmål til opkrævningen af et bidrag, skal I rette henvendelse til Udbetaling Danmark.

Eksempel:

Bidraget er fastsat med virkning fra den 10. april og forfalder hver den 1. i måneden. Bidraget er fastsat til normalbidraget. Det betyder, at man i april måned skal betale bidrag fra og med den 10. og til og med den 30., hvilket giver i alt 21 dage.

Man dividerer derfor 1.387 kr. (normalbidraget) med 30 (antal dage i april måned) = 46,23 kr.

De 46,23 kr. er, hvad bidraget udgør pr. dag. Herefter ganger man dette med det antal dage, man skal betale:

46,23 kr. x 21 dage = 971 kr.

Det samme princip gør sig gældende i den sidste måned, der skal betales bidrag, inden barnets 18. års fødselsdag. Det vil sige, at forfalder bidraget den 1., men barnet fylder 18 år den 10. april, så skal der i den sidste måned kun betales:

1.387 kr. / 30 dage = 46,23 kr.

46,23 kr. x 9 dage (antal dage i måneden barnet er 17 år) = 416 kr.

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English