Forside %gt; Bidrag %gt; Børnebidrag %gt; Sådan behandler vi din sag %gt; Udenlandsk indkomst og indtægter fra selskaber

Udenlandsk indkomst og indtægter fra selskaber

I nogle sager har vi brug for oplysninger om bidragsbetalerens indtægter. Normal lønindkomst indhenter vi fra SKAT. Hvis en part har udenlandsk indkomst eller indtægter fra et eller flere selskaber, beder vi normalt parten om at sende oplysningerne til os.

Derfor skal vi kun have nedenstående oplysninger, hvis vi beder dig om det.

Til selskabsejere

Er du selskabsejer i Danmark, skal du sende følgende til os:

 

  • Selskabernes skattemæssige årsopgørelser for de seneste tre år fra SKAT. Dette gælder også for selskaber, som du indirekte ejer eller har ejerandel i via andre selskaber
  • Oplysninger om dine ejerandele i hvert af selskaberne
  • Selskabernes seneste selvangivelse, hvis der er indsendt en selvangivelse og SKAT endnu ikke har dannet årsopgørelsen

 

Hvis du har bestemmende indflydelse i en koncern, hvor selskaberne er sambeskattede, hvor koncernen ejer 100 % af aktierne/anparterne i ét eller flere datterselskaber, og hvor datterselskabernes resultat fremgår af holdingselskabets årsopgørelse, er det tilstrækkeligt, at du sender kopi af de samlede årsopgørelser for de seneste tre år fra SKAT for koncernens resultat og kopi af seneste selvangivelse for koncernen, hvis der er indsendt en selvangivelse og SKAT endnu ikke har dannet årsopgørelsen. Du skal også oplyse din ejerandel.

Hvis du har bestemmende indflydelse i en koncern, hvor selskaberne er sambeskattede, og hvor koncernen ejer mindre end 100 % af aktierne/anparterne i ét eller flere datterselskaber, skal du sende os kopi af opgørelse over sambeskatningsindkomsten for koncernen, og oplysning om din ejerandel i koncernen samt koncernens ejerandel i datterselskaberne. Vi skal bruge årsopgørelser for koncernen og datterselskaberne fra SKAT for de seneste tre år. Du skal sende os årsopgørelserne og seneste selvangivelser, hvis der er indsendt selvangivelse og SKAT endnu ikke har dannet årsopgørelsen. Endvidere skal du sende, sambeskatningsopgørelserne og oplysning om din ejerandel.

Hvis du har udenlandsk indkomst, eller hvis du har en personlig virksomhed eller et selskab i udlandet

Hvis du har udenlandsk indkomst, skal du oplyse os om det, da dette ikke altid vil fremgå af de oplysninger, vi kan indhente hos SKAT. Du skal også indsende dokumentation for størrelsen af denne indkomst.

Hvis du har en eller flere udenlandske personlige virksomheder eller et eller flere udenlandske selskaber, skal du oplyse os om det, da dette heller ikke altid vil fremgå af de oplysninger, vi kan indhente hos SKAT.

Dette gælder også udenlandske virksomheder eller selskaber, som du indirekte ejer eller har ejerandel i via andre selskaber.

Du skal indsende oplysninger om og dokumentation for de skattemæssige resultater i virksomhederne eller selskaberne for de seneste tre år.

Hvis du i øvrigt har indkomst, der ikke fremgår af de oplysninger, vi kan indhente hos SKAT

Hvis du i øvrigt har indkomst, der ikke fremgår af de oplysninger, vi kan indhente hos SKAT, skal du oplyse os om det og sende dokumentation for størrelsen af denne indkomst.

Til toppen af siden
Senest opdateret 17. apr 2015
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English