Beregning af indkomst

Bidragsbetalerens indkomst omfatter alle indtægter, herunder lønindkomst, overtidsbetaling, bonus, honorarer, renteindtægter, aktieudbytte, over- og underskud ved personlig virksomhed samt i selskaber, som vedkommende har bestemmende indflydelse over. Det gælder også selskaber, som bidragsbetaleren indirekte ejer via andre selskaber.

Statsforvaltningen anvender bidragsbetalerens indkomst, før der er fratrukket skat og arbejdsmarkedsbidrag. Dog fratrækkes udgiften til ATP og rimelige pensionsordninger. Det gælder både obligatoriske og frivillige pensionsordninger.

Efter tidligere praksis blev pensionsindbetalinger på 15 - 18 % af indkomsten vurderet rimelige. I dag kan pensionsindbetalinger på mere end 15 - 18 % af indkomsten vurderes at være rimelige. Det afhænger dog af en konkret vurdering. Ved vurderingen indgår blandt andet indbetalingens størrelse, indkomstens størrelse, bidragsbetalerens alder og erhvervsmæssige situation samt pensionsopsparingens samlede størrelse.

Der tages ikke hensyn til udgifter, herunder afvikling af gæld.

Ved opgørelsen af resultatet i en virksomhed, herunder selskaber, vurderes virksomhedens indtjeningsevne normalt på baggrund af de seneste tre års resultater. Dette gælder dog ikke, hvis der er sket en varig ændring af virksomhedens indtjeningsevne.

Der gælder særlige regler, hvis bidragsbetaleren har en skattefri indtægt. Læs mere her.

Til toppen af siden
Senest opdateret 17. apr 2015
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English