Forside %gt; Børn %gt; Samvær %gt; Mødepligt

Mødepligt

Møde

Når en af forældrene rejser en samværssag i Statsforvaltningen, og begge forældre indkaldes til det første møde i sagen, er der mødepligt.

Møder man ikke op til det indkaldte møde, og har man ikke en gyldig grund til udsættelse (som er godkendt af Statsforvaltningen), betyder det, at Statsforvaltningen afholder mødet med den forælder, som møder op, og fortsætter sagsbehandlingen. Den forælder, der ikke er mødt op, vil kun have mulighed for skriftligt at komme med oplysninger eller betragtninger til sagen.

Hensigten med mødepligten er, ”at fremme begge forældres aktive og loyale medvirken til sagens behandling og at undgå, at sagens proces og afklaring trækker ud”, som der står i vejledningen til loven. Desuden er det for at undgå, ”at udeblivelse fra mødet i særlig grad kan medføre forhaling af sagen og dermed føre til, at kontakten mellem barnet og forælderen svækkes”. Derimod er det frivilligt for forældrene at tage i mod Statsforvaltningens andre tilbud (eksempelvis børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling).

Der kan være situationer, hvor forældrene har en gyldig grund til ikke at møde op. Hvis det er tilfældet, kan man som forælder bede om at få udsat mødet. Statsforvaltningen skal være opmærksom på, at udsættelsen ikke sker med henblik på at chikanere den anden forælder.

Hvis man beder om udsættelse på grund af sygdom, skal man til fremlægge en lægeerklæring til Statsforvaltningen som dokumentation for, at man ikke kan deltage i mødet på grund af sygdommen.

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 22. jan 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English