Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; EU-ophold %gt; Permanent ophold i Danmark

Permanent ophold i Danmark

Når du har haft lovligt ophold i Danmark efter EU-reglerne i fem år, kan du søge om et bevis på, at du har ret til tidsubegrænset (permanent) ophold. Du kan indgive ansøgningen til Statsforvaltningen en måned inden, du har været i Danmark i fem år. For at ansøge om bevis for ret til tidsubegrænset ophold, skal du udfylde ansøgningsblanket OD1. Vær opmærksom på nederst på side to i skemaet at sætte kryds i rubrikken ansøgning om tidsubegrænset ophold.

Sammen med ansøgningen bedes du vedlægge en kopi af dit pas eller dit nationale ID-kort og et pasfoto (to pasfotos hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS). Du skal desuden vedlægge dokumentation for, at du har haft lovligt ophold i Danmark i fem på hinanden følgende år. Lovligt ophold indebærer, at du i perioden vedvarende har opfyldt et eller flere opholdsgrundlag efter EU-opholdsbekendtgørelsen. Nedenfor finder du eksempler på dokumenter, der kan være relevante ved vurderingen af dit/dine opholdsgrundlag i de fem år.

Har du været arbejdstager, kan du vedlægge:

  • dine årsopgørelser for fem år 
  • kopi af eventuelle opsigelser og dokumentation for tilmelding hos jobcentret (hvis du har haft perioder uden arbejde)  
       

Har du været studerende, kan du vedlægge:

  • dine årsopgørelser for fem år

 
Har du haft ophold som selvforsørgende på grundlag af tilstrækkelige midler, kan du vedlægge:

  • dine årsopgørelser for fem år

            
Har du haft ophold som familiemedlem, kan du vedlægge:

  • dokumentation for at dit familiemedlem har opfyldt en eller flere af ovenstående betingelser i mindst fem år
  • har dit familiemedlem allerede bevis for ret til tidsubegrænset ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen, bedes du blot vedlægge dokumentation for dette

      
Hvis du har haft andre opholdsgrundlag end de ovenfor nævnte, skal du vedlægge dokumentation for dette.

Har du haft skiftende opholdsgrundlag i løbet af den tid, du har opholdt dig i Danmark, bedes du aflevere dokumentation for alle dine opholdsgrundlag.

Hvis du har børn, der ligeledes har haft lovligt ophold i fem år, kan du også søge om Bevis for ret til tidsubegrænset ophold for dem. Der skal for hvert barn udfyldes et ansøgningsskema samt vedlægges pasfoto og kopi af pas/nationalt ID-kort.

Har du børn, der er under fem år, men som har haft lovligt ophold i Danmark siden fødslen, kan du søge om Bevis for ret til tidsubegrænset ophold til dem samtidig med, at du selv søger om tidsubegrænset opholdsret. Der skal for hvert barn udfyldes et ansøgningsskema samt vedlægges pasfoto og kopi af pas/nationalt ID-kort.

OBS! Der gælder særlige regler, hvis du har ophold i Danmark efter EU-reglerne som familiemedlem til en dansk statsborger. Har du opholdt dig i Danmark i fem år på dette grundlag og ønsker at søge om permanent/tidsubegrænset opholdsret, kan du læse mere samt finde ansøgningsskema (OD2/D) her

Til toppen af siden
Senest opdateret 23. okt 2017
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English