Forside %gt; Børn %gt; Kursus i forældresamarbejde efter skilsmisse

Kursus i forældresamarbejde efter skilsmisse

Barn_i_midten

”Forældre sammen – hver for sig” er et kursustilbud til skilte forældre, der henvender sig til Statsforvaltningen for første gang, og som hører til afdelingen i enten Aabenraa eller Odense.

På kurset undervises der blandt andet i børns reaktioner i forbindelse med en skilsmisse, i kommunikationen mellem forældrene, i måder at samarbejde på efter skilsmissen, og hvad man stiller op, når samarbejdet og kommunikationen går i vasken. Undervisningen giver forældrene viden og værktøjer til at:

  • forbedre eller opbygge forældresamarbejdet og -kommunikationen
  • støtte børnene bedst muligt efter skilsmissen
  • tænke over egne følelser og udfordringer omkring skilsmissen

     
Alle forældre i projektet får også tilbudt samtaler, hvor de sammen med en af Statsforvaltningens børnesagkyndige rådgivere kan tale om deres udbytte af kurset og den konkrete sag, der gjorde, at de i første omgang kontaktede Statsforvaltningen.

Kurset og samtalerne foregår i et fortroligt rum, og ingen af de informationer, der kommer frem under forløbet, kan siden anvendes i eventuelle juridiske afgørelser.

Baggrund

Det er partierne bag satspuljen, som har afsat 48,8 millioner kroner til projektet. Målet er at styrke forældresamarbejdet efter en skilsmisse og klæde forældrene på til selv at håndtere uenigheder og forebygge konflikter.

Projektet er et forsøgsprojekt og løber over fire år og tilbydes til forældre, der henvender sig til Statsforvaltningen for første gang, og hvis sag hører til i afdelingerne Aabenraa og Odense.

Projektet skal afdække andre måder at møde forældrene på end den, som forældreansvarsloven ellers beskriver, og som Statsforvaltningen normalt skal følge. Den afgørende forskel fra den almindelige sagsbehandling er, at forløbet er forebyggende. Det handler dermed ikke om konkrete uenigheder, som eksempelvis hvor barnet skal bo eller omfanget af samværet. Desuden er forløbet længerevarende og består udelukkende af samtaler, undervisning og vejledning. Der kan ikke træffes afgørelser undervejs.

Projektets indhold og undervisningsmateriale er udviklet af Center for Familieudvikling og er baseret på nyeste forskning og viden inden for området. Det følges desuden af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som skal undersøge og dokumentere effekten af indsatsen.

Et kursus kan forbedre samarbejdet – til gavn for børnene

Alle forældre kan have svært ved at samarbejde omkring deres børn. Men lever man samtidig hver for sig og har oplevet en skilsmisse, stiller det ekstra store krav til kommunikationen og samarbejdet.

Det har meget stor betydning for børn efter en skilsmisse, at deres forældre kan tale sammen på en rolig måde og samarbejde uden konflikt.

Langvarige konflikter og negativ kommunikation kan gå ud over børns udvikling og trivsel – både i deres barndom og voksenliv.

Erfaringer og undersøgelser viser, at et kursus kan ruste skilte forældre til at kommunikere bedre sammen og give dem større overblik til at hjælpe både sig selv og børnene i livet efter skilsmissen.

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 12. jul 2016
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English