Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; EU-ophold %gt; Mister jeg min opholdsret, hvis jeg udrejser?

Mister jeg min opholdsret, hvis jeg udrejser?

Svaret på spørgsmålet afhænger blandt andet af, om du inden udrejsen har opnået ret til tidsubegrænset/permanent ophold eller ej, samt hvor længe dit ophold i udlandet varer.

Læs om hvordan og hvornår du efter EU-reglerne opnår tidsubegrænset opholdsret her.

Jeg har ikke tidsubegrænset opholdsret
Har du ikke opnået ret til tidsubegrænset opholdsret, ophører din opholdsret som udgangspunkt, hvis du tager bopæl i et andet land. Statsforvaltningen kan ikke bekræfte din opholdsret eller meddele dispensation for ophør af opholdsretten, når den ikke er tidsubegrænset.

Jeg har tidsubegrænset opholdsret
Udrejst i mindre end to år: Når du har en tidsubegrænset opholdsret, kan du opholde dig udenfor Danmark i op til to år, uden at retten ophører. Når du vil genindrejse og registrere din adresse i CPR-registret, vil din bopælskommune bede om en bekræftelse fra Statsforvaltningen på din fortsatte opholdsret.

Vær opmærksom på, at du alene skal bruge bekræftelsen, hvis du tager/har haft bopæl udlandet, og din adresse dermed er afmeldt i CPR-registret. Er du alene i udlandet på f.eks. et almindeligt ferieophold, og din adresse således ikke er afmeldt i CPR, skal du ikke have bekræftelsen.

Udrejst i mere end to år: Hvis du har, eller er berettiget til, en tidsubegrænset opholdsret og skal opholde dig udenfor Danmark i mere end to år, og har til hensigt efterfølgende at vende tilbage til Danmark, kan du i særlige tilfælde få en dispensation, så din opholdsret ikke ophører.

Ved ansøgningen bedes du vedlægge dokumentation for årsagen til dit ophold udenfor Danmark og for, hvor længe du vil være udrejst. Statsforvaltningen kan efter omstændighederne give dispensation for bortfald i op til to år (ud over de to år du med tidsubegrænset opholdsret i forvejen har ret til at være udrejst).

Ansøgning om dispensation for ophør eller bekræftelse af opholdsret
Når du har tidsubegrænset opholdsret, kan du søge om bekræftelse af opholdsret eller dispensation for ophør, enten inden du udrejser, når du er i udlandet, eller når du er vendt tilbage til Danmark efter et ophold udenfor landet.

Ved anmodning om bekræftelse af opholdsret (når du har tidsubegrænset opholdsret og er udrejst i mindre end to år), kan du anvende skema D1.

Statsforvaltningen vil herefter i et brev meddele dig, at din opholdsret ikke vil ophøre, hvis du igen tager fast bopæl i Danmark, inden du har været udrejst i to år.

Ved ansøgning om dispensation for ophør af opholdsret (når du har tidsubegrænset opholdsret og er udrejst i mere end to år), bedes du anvende skema D2.

Statsforvaltningen vil herefter i et brev meddele dig, om din ansøgning kan imødekommes eller ej. Imødekommes din ansøgning ikke, vil du modtage en afgørelse med begrundelse samt vejledning om mulighed for at klage over afgørelsen til Udlændingestyrelsen.

Bliver du meddelt dispensation for ophør, eller får du en bekræftelse på din opholdsret, skal du medbringe brevet til borgerservice i din kommune.

Til toppen af siden
Senest opdateret 25. jan 2017
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English