Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; EU-ophold %gt; Skemaer og blanketter

Skemaer og blanketter

Hvis du vil søge om et EU-opholdsdokument (opholdsregistreringsbevis eller opholdskort), skal du udfylde blanket OD1 til ansøgning om EU-opholdsdokument. Blanketten kan ikke indsendes elektronisk, men skal printes ud, udfyldes og leveres personligt i en af vores afdelinger sammen med den relevante dokumentation. Læs mere om proceduren for at indgive ansøgning, krav til dokumentation m.v. på siden ansøgning og dokumentation.

Skema til ansøgning om EU-opholdsdokument (OD1)

Åbn blanket OD1 til ansøgning om EU-opholdsdokument (printes og udfyldes)

Blanket OD1 anvendes til ansøgning om opholdsdokument efter EU-reglerne uanset om det er første gang du ansøger, eller om du ansøger om forlængelse eller permanent/tidsubegrænset opholdsret, og uanset om du søger på grundlag af arbejde, studier, tilstrækkelige midler, familiesammenføring eller et andet grundlag. Den eneste undtagelse til dette er, hvis du efter EU-reglerne søger om familiesammenføring med en dansk statsborger. I det tilfælde gælder særlige regler, og du finder specifik information og særlige ansøgningsskemaer her.

Supplerende skemaer og erklæringer

Nedenfor finder du en række supplerende skemaer og erklæringer, som i nogle tilfælde anvendes sammen med OD1 skemaet (skal printes og udfyldes):

Arbejdsgivererklæring - bilag til ansøgning om EU-opholdsdokument på grundlag af lønnet beskæftigelse (bilaget er også en integreret del af OD1-skemaet). 
(udfyldes og underskrives af arbejdsgiveren)

Erklæring om studieaktivitet - bilag til ansøgning om EU-opholdsdokument på grundlag af studier i Danmark på gymnasialt niveau eller højere. 
(udfyldes og underskrives af relevant medarbejder ved den danske uddannelsesinstitution)

Tilstrækkelige midler: forsørgelseserklæring - bilag til ansøgning om EU-opholdsdokument på grundlag af tilstrækkelige midler (selvforsørgende), når en anden person påtager sig at forsørge ansøgeren.
(Udfyldes og underskrives af forsørgeren. Skal desuden påtegnes og underskrives af en notar, hvis den pågældende forsørger ikke møder personligt sammen med ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen)

Familiesammenføring til mindreårige: accept fra forældremyndighedsindehaver - bilag til ansøgning om EU-opholdsdokument for en person under 18 år, når kun den ene forælder tager ophold i Danmark sammen med den mindreårige.
(Udfyldes og underskrives af den forældremyndighedsindehaver, der ikke tager ophold i Danmark sammen med barnet. Skal desuden påtegnes og underskrives af en notar, hvis den pågældende forælder ikke møder personligt sammen med barnet ved indgivelsen af ansøgningen)

Øvrige skemaer

Ansøgning om erstatningsopholdskort - skemaet bruges, hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, har fået meddelt opholdsret efter EU-reglerne og har mistet dit opholdskort. Læs om proceduren for indgivelse af ansøgning om erstatningsopholdskort her

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 12. jun 2018
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English