Selvstændig erhvervsdrivende

Søger du EU-opholdsdokument på baggrund af, at du driver eller er ved at påbegynde en selvstændig virksomhed her i landet, skal du dokumentere, at du for egen regning og risiko udøver virksomhed af økonomisk karakter med det formål at indvinde et økonomisk udbytte. Det er en forudsætning, at virksomheden udøves regelmæssigt igennem en ikke helt kort periode, samt at den er momsregistreret hos SKAT.

Du kan bl.a. vedlægge kopi af:

  • Dokumentation for registrering af virksomheden hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
  • Budget for virksomhedens første driftsår- udarbejdet af en registreret eller autoriseret revisor
  • Årsregnskaber for virksomheden - hvis du har haft din virksomhed i Danmark så længe, at du har et eller flere årsregnskaber for virksomheden, vedlægges disse i stedet for budget
  • Kvitteringer eller anden dokumentation for indbetaling af moms
  • Udskrift fra forretningskonti
  • Fakturaer din virksomhed har udstedt eller modtaget
  • Dokumentation for varelager
  • Lejekontrakt eller anden angivelse af, hvor virksomheden skal drives fra

 

Husk på siden ansøgning og dokumentation at læse om, hvordan du indgiver ansøgningen om EU-opholdsdokument og hvad du skal medbringe ud over ovennævnte dokumentation for dit opholdsgrundlag.

Til toppen af siden
Senest opdateret 18. nov 2016
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English