Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; EU-ophold %gt; Ansøgning og dokumentation %gt; Tilstrækkelige midler (selvforsørgende)

Tilstrækkelige midler (selvforsørgende)

Søger du EU-opholdsdokument på baggrund af, at du er selvforsørgende, skal du dokumentere, at du råder over tilstrækkelige midler til dig selv og eventuelle familiemedlemmers forsørgelse, sådan at du efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Midlerne skal som udgangspunkt mindst svare til summen af de ydelser, som du ville kunne modtage efter § 25, stk. 12, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Du kan også søge EU-opholdsdokument på baggrund af, at en anden person, der er i stand til det, påtager sig at forsørge dig. Din forsørger skal udfylde en erklæring om forsørgelse og fremmøde personligt sammen med dig i Statsforvaltningen, når du indgiver ansøgningen. Hvis din forsørger ikke kan fremmøde personligt, f.eks. fordi den pågældende ikke opholder sig i Danmark, skal en notar på forsørgelseserklæringen berigtige underskriften og identiteten på personen, der påtager sig forsørgelsen af dig.

Dokumentationen for tilstrækkelige midler kan f.eks. bestå af:

  • Udskrift fra din eller din forsørgers bankkonto (bank- samt ejerforhold skal fremgå, og udskriften må maks. være 14 dage gammel, når Statsforvaltningen modtager den)
  • Førtids- eller alderspension fra hjemlandet
  • Arbejdsgivererklæring og/eller bekræftet ansættelseskontrakt (maks. 30 dage gammel) fra forsørgerens arbejdsgiver
  • Forsørgelseserklæring – når en anden person påtager sig at forsørge dig, er det obligatorisk, at han/hun udfylder denne

 

 

Husk på siden ansøgning og dokumentation at læse om, hvordan du indgiver ansøgningen om EU-opholdsdokument, og hvad du skal medbringe ud over ovennævnte dokumentation for dit opholdsgrundlag.

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 20. dec 2016
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English