Familiemedlem

Søger du EU-opholdsdokument på baggrund af at være familiemedlem til en EU/EØS-statsborger (hovedperson), kan du vedlægge:

  • Hovedpersonens opholdsregistreringsbevis, hvis hovedpersonen allerede har ophold
  • Dokumentation for hovedpersonens aktuelle opholdsgrundlag (arbejde, midler eller lignende)
  • Dokumentation for at du har den relevante familiemæssige tilknytning til hovedpersonen (vielsesattest, fødselsattest, dåbs-/navneattest eller lignende). Læs mere om legalisering og apostillepåtegning af udenlandske attester her
  • Erklæring fra hovedpersonen om at han/hun har etableret reelt og faktisk ophold i Danmark (appendiks B.1 til ansøgningsskemaet OD1 udfyldes og underskrives)
  • Hvis du er gift, registreret partner eller samlevende med hovedpersonen:
    Erklæring fra jer begge om at forholdet er reelt og ikke alene er indgået for at opnå et opholdsgrundlag (appendiks B.2 til ansøgningsskemaet OD1 udfyldes og underskrives)  

    
Du kan læse om definitionen på familiemedlemmer i EU-rettens forstand i EU-opholdsbekendtgørelsens § 2. På siden Hvis du vil vide mere linkes der til bekendtgørelsen.

OBS! Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, betingelser og ansøgningsprocedure for familiesammenføring, hvis du er familiemedlem til en dansk statsborger, som har opholdt sig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Du kan læse mere her

Særligt om børn der ikke ledsages af begge forældre
Hvis du søger om EU-opholdsdokument for dit barn, uden at barnets anden forælder skal flytte med til Danmark, skal du ud over at dokumentere familierelationen enten dokumentere, at du har fuld forældremyndighed over barnet i form af en retsgyldig afgørelse vedrørende forældremyndighed, eller at den anden forælder samtykker til flytningen.

Samtykket kan den anden forælder enten give mundtligt overfor Statsforvaltningen ved at møde personligt sammen med dig og barnet og identificere sig eller ved at afgive skriftligt samtykke overfor en notar, hvorefter du medbringer samtykket ved dit og barnets fremmøde i Statsforvaltningen. Er samtykket ikke på dansk, engelsk eller tysk skal det oversættes til et af disse sprog af en autoriseret translatør efter at dokumentet er påført notarpåtegningen.

 

 

Husk på siden ansøgning og dokumentation at læse om, hvordan du indgiver ansøgningen om EU-opholdsdokument, og hvad du skal medbringe ud over ovennævnte dokumentation for dit opholdsgrundlag.

Til toppen af siden
Senest opdateret 10. jan 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English