Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; EU-ophold %gt; Anerkendelse af udenlandske attester

Anerkendelse af udenlandske attester

Hvis du søger om familiesammenføring, skal du kunne dokumentere at du er familiemedlem til hovedpersonen. Hovedpersonen er den person du søger om familiesammenføring til, og som har et selvstændigt opholdsgrundlag i Danmark efter EU-reglerne. Det kan være dokumentation for, at I er gift, at du er barn af hovedpersonen eller lignende. Du skal derfor fremlægge f.eks. en vielsesattest eller en fødselsattest (læs mere om børn der kommer til landet med kun den ene forælder nederst på siden).

Hvis attesterne er udenlandske, skal Statsforvaltningen vurdere, om de er ægte og kan anerkendes i Danmark. For dokumenter fra visse lande kræves det, at dokumenterne er legaliseret eller har en Apostille-påtegning.

Bemærk, at dette skal være gjort inden ansøgningen indgives til Statsforvaltningen.

Dokumenter, som ikke kræver at du foretager yderligere:
Er dokumentet fra USA, Canada, New Zealand, Australien og Tyrkiet skal det normalt ikke legaliseres eller have en Apostille-påtegning for at kunne godkendes i Danmark.

Det samme gælder dokumenter fra alle europæiske lande bortset fra disse (undtagelseslande): Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Belarus, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Kosovo, Rusland, Tadkjikistan, Ukraine og Uzbekistan.

Dokumenter, som skal have en Apostille-påtegning:
Er dokumentet fra et andet land end de ovennævnte, eller er dokumentet fra et af de nævnte europæiske undtagelseslande, og har landet tiltrådt Apostille-konventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961), kræves det, at dokumentet har en Apostille-påtegning fra udstedelseslandet.

Se listen over lande der har tiltrådt Apostille-konventionen her.

Dokumentet med Apostille-påtegningen skal forevises i original for Statsforvaltningen.

Dokumenter, som skal legaliseres:
Er dokumentet fra lande, der ikke er omfattet af kategorierne ovenfor, skal det som udgangspunkt legaliseres for at kunne godkendes som ægte i Danmark.

Legaliseringsproceduren gennemføres i det land, som har udstedt dokumentet. Der kan være forskel på legaliseringsproceduren fra land til land, men i de fleste tilfælde vil proceduren være:

1. Vedkommende overordnede ministerium skal legalisere den person, der har udstedt dokumentet.

2. Udenrigsministeriet skal legalisere den pågældende person i det overordnede ministerium (nævn under pkt. 1).

3. Den stedlige danske repræsentation skal legalisere den pågældende person i Udenrigsministeriet (nævnt under pkt. 2).

Det legaliserede dokument skal forevises i original for Statsforvaltningen.

Bemærk, at det ikke er tilstrækkeligt at fremvise en registreringsattest fra et andet EU-land, men at det skal være den originale attest fra det land, hvor hændelsen er sket, der fremlægges overfor Statsforvaltningen. 

Særligt vedrørende dokumenter fra Pakistan og Nigeria:
Dokumenter fra Pakistan og Nigeria skal både legaliseres og ægthedsvurderes. Ved ægthedsvurderingen får man dokumentation for oplysningerne i dokumentet.

Det ægthedsvurderede og legaliserede dokument skal forevises i original for Statsforvaltningen.

Se vejledning om ægthedsvurdering og legalisering af pakistanske dokumenter til brug ved ansøgning om EU-opholdsdokument her.

Se vejledning om ægthedsvurdering og legalisering af nigerianske dokumenter til brug ved ansøgning om EU-opholdsdokument her.

Oversættelser:
Bemærk, at udenlandske dokumenter skal være oversat til dansk, engelsk eller tysk af en autoriseret oversætter. Endvidere skal en eventuel Apostille-påtegning være oversat. Hvis dokumentet er blevet legaliseret skal alle stempler m.v. også oversættes.

 

Relevante links:

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 4. jun 2018
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English