Navneændring

Du kan søge om at få ændret dit navn i Danmark, hvis du har fast bopæl i landet.  

EKSEMPEL PÅ EN NAVNEÆNDRING

Hvis kun noget af din ansøgning kan imødekommes, vil dit navn som udgangspunkt blive ændret til, hvad der kan imødekommes.  

Hvis du f.eks. hedder:

  • Fornavn: Hanne Marie
  • Mellemnavn: Skrøder
  • Efternavn: Jensen

 og du har søgt om at hedde:

  • Fornavn: Ellen til fornavn.
  • Mellemnavn: Tordenskjold.
  • Efternavn: Bundgaard.

 vil dit navn blive ændret til Ellen Bundgaard på grund af reglerne her: 

  • Ellen er et godkendt pigefornavn.
  • Tordenskjold er et beskyttet efternavn, og kan derfor som udgangspunkt ikke tages som mellemnavn (se mere under afsnittene om mellem- og efternavne).
  • Mellemnavnet Skrøder slettes.
  • Bundgaard er et frit efternavn og kan derfor tages af alle.     

STED- ELLER PLEJEFORÆLDRES NAVN

Hvis man ønsker et navn, der stammer fra ens sted- eller plejeforælder, skal sted- eller plejeforælderen skrive under på ansøgningen om navneændring.  

ÆGTEFÆLLES ELLER SAMLEVERS NAVN

Ægtefæller kan tage hinandens mellem- og efternavne, hvis ægtefællen skriver under på ansøgningen. 

Hvis I ikke er gift, kan I også tage hinandens mellem- og efternavne efter underskrift fra hinanden.  

Det kræver, at I har boet sammen i mindst to år, eller at I har fællesbarn under 18 år, der har (eller skal have) navnet. Når I sender en ansøgning om navneændring, uden at I er gift, skal I samtidig udfylde en samlivserklæring.  Link til samlivserklæringen    

NAVNEÆNDRING PÅ BRYLLUPSDAGEN

Hvis du vil søge om at få ændret navn på din bryllupsdag, skal du sende en ansøgning til dit bopælssogn/kommunen via den digitale selvbetjening på borger.dk.  

Du skal søge senest 15 hverdage inden vielsen. 

Sognet/kommunen tager stilling til, om du kan få navneændringen, og giver besked til vielsesmyndigheden. 

Hvis sagen skal behandles af Statsforvaltningen, må der påregnes længere sagsbehandlingstid. Vi anbefaler derfor, at I taler med jeres bopælssogn/kommunen om jeres ønsker i god tid inden vielsen.

Maximale sagsbehandlingstider

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English