Fornavne

Alle personer skal have mindst 1 fornavn, men man kan godt have flere fornavne. Der er i princippet ingen begrænsning på antallet af fornavne. Børn skal have et fornavn, inden de er fyldt 6 måneder. 

Ansøgning om navngivning via borger.dk  

HVILKE FORNAVNE KAN DU TAGE?

Du kan vælge fornavne fra listen over godkendte fornavne. Hvis det fornavn, du gerne vil have, ikke står på listen, kan du søge om at få fornavnet godkendt. 

En dreng kan som udgangspunkt ikke få et pigenavn, og en pige kan som udgangspunkt ikke få et drengenavn.  

Listen over godkendte fornavne. 

Hvis sognet/kommunen ikke selv kan godkende fornavnet, sender sognet/kommunen sagen videre til Statsforvaltningen. 

Når et fornavn bliver godkendt, kommer det på Ankestyrelsens liste over godkendte fornavne.  

SÆRLIGT OM FORNAVNE TIL TRANSSEKSUELLE

Hvis du har søgt om at få et nyt cpr.nr. (juridisk kønsskifte), kan du på borger.dk søge om et fornavn, der er godkendt til det andet køn, når refleksionsperioden er udløbet. 

Hvis du går til samtaler på Rigshospitalets Sexologiske Klinik, kan du også søge om navneændring på borger.dk. 

Hvis du søger om at få ændret dit navn, før du har fået et nyt cpr.nr., skal du sammen med ansøgningen på borger.dk vedhæfte din bekræftelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, CPR-kontoret, på, at du har søgt om juridisk kønsskifte.

Sognet/kommunen videresender din ansøgning til Statsforvaltningen, som indhenter en udtalelse fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik og eventuelt Retslægerådet. 

Hvis du både går til samtaler på Sexologisk Klinik og har søgt om juridisk kønsskifte, er det som regel hurtigst for dig at søge om navneændring, når refleksionsperioden for dit juridiske kønsskifte er udløbet. Maximale sagsbehandlingstider

Du skal i ansøgningen selv gøre opmærksom på, at du er transseksuel.  

Ansøgning om navneændring via borger.dk 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English