Forside %gt; Andre områder %gt; Navne %gt; Navneændring for børn

Navneændring for børn

HVIS DER ER FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED:

Har I fælles forældremyndighed over barnet, skal I begge underskrive ansøgningen. Der er ingen undtagelser. 

NÅR DEN ENE FORÆLDER HAR FULD FORÆLDREMYNDIGHED

En forælder, som har fuld forældremyndighed over et barn, kan til en hver tid ændre et barns fornavn, uden den anden forælder skal gøres bekendt med dette.  

Hvis et barn bærer samme mellem- eller efternavn, som en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne forælder gøres bekendt med ansøgningen, hvis ændringen går ud på at flytte eller slette denne forælders navn i navnerækken. 

Dette gælder også, hvis barnet bærer den pågældende forælders fornavn som mellem- eller efternavn.  

Høringsretten gælder kun, hvis den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, aktuelt bærer det pågældende navn.  

Begge forældre vil blive bedt om at oplyse noget om:

  1. Nuværende og tidligere samvær mellem barnet og den forælder der ikke har del i forældremyndigheden
  2. Hvor længe der eventuelt har været fælles bopæl
  3. Hvornår den evt. fælles forældremyndighed er blevet ophævet. 

Kun i meget få tilfælde kan man undlade at høre en forælder, som ikke har del i forældremyndigheden. Bl.a. hvis det skønnes til væsentlig skade for barnet, at den forælder, som ikke har del i forældremyndigheden, gøres bekendt med ansøgningen. 

Høring kan ikke undlades alene, fordi den forælder, der har forældremyndigheden, ikke ønsker, at den anden forælder gøres bekendt med navneændringen. 

Det forhold, at en høring om navneændring for et barn måske fører til en ansøgning om bortfald af børnebidrag eller fastsættelse af samvær, vurderes ikke som værende til ”væsentlig skade” for barnet i bestemmelsens forstand. I disse tilfælde vil høringen blive gennemført. 

Hvis man ikke ønsker, at den anden forælder gøres bekendt med ansøgningen, skal man oplyse dette i ansøgningen. Man skal sammen med ansøgningen sende kopi af f.eks. et gældende polititilhold eller andet materiale, som man mener viser en årsag til, at navneændringen skal gennemføres uden høring af den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden. 

BARNETS HOLDNING

Et barn, som er fyldt 12 år, skal selv skrive under på ansøgningen om navneændring.  

Er barnet under 12 år, skal barnets holdning til navneændringen fremgå af sagen. Barnets holdning skal indhentes på en måde, der passer til barnets modenhed og sagens omstændigheder. Det kan være, at myndigheden indkalder barnet til et møde i anledning af ansøgningen.  

Ansøgning om navneændring via borger.dk 

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English