Efternavne

Alle skal have et efternavn. Et efternavn er det navn, der står sidst i navnerækken, og som normalt henviser til din slægt. Du kan kun have 1 efternavn - dog kan to efternavne forbindes med en bindestreg. 

Hvilke efternavne kan du tage?

 1. Et frit efternavn, som er optaget på Ankestyrelsens liste over frie efternavne.
 2. Et efternavn, der bæres eller har været båret som mellem- eller efternavn af dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre. 
 3. Et navn, der ikke bæres som efternavn her i landet (et nydannet efternavn).
 4. To efternavne, du hver for sig kan tage, sat sammen med bindestreg.
 5. Det ene af dine to sammensatte efternavne (med bindestreg). Hedder du f.eks. Bang-Andersen, kan du tage enten Bang eller Andersen som efternavn.  

Et navn, der står på Ankestyrelsens liste over frie efternavne, kan tages af enhver som efternavn eller mellemnavn.  

Se listen over frie efternavne. 

Du kan få et beskyttet efternavn i disse tilfælde:

 1. Navnet har tidligere været dit efternavn. Det gælder også et efternavn, du har båret i et tidligere ægteskab. 
 2. Navnet bæres eller har været båret af dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre. Du kan ikke tage et navn, som bæres eller har været båret af f.eks. dit barn, din onkel eller tip-tip-oldeforældre.
 3. Navnet er eller har været dit mellemnavn. Der skal være tale om et mellemnavn efter navnelovens regler. En persons 2. eller 3. fornavn er ikke et mellemnavn. Kun et navn, der er et egentligt mellemnavn, kan tages som efternavn. Det er sognet/kommunen, der kan afgøre, om navnet er et egentligt mellemnavn. 
 4. Navnet er din stedforælders efternavn. Det gælder også din mors eller fars tidligere ægtefælles efternavn. En samlever sidestilles med en ægtefælle. Stedforælderen skal give samtykke. 
 5. Navnet er din plejefars eller plejemors efternavn. Det gælder også tidligere plejeforældres efternavn. Plejefar eller plejemor skal give samtykke. 
 6. Hvis du efter de ovennævnte punkter kan tage et efternavn med en kønsbestemt endelse (for eksempel Petrowski), så kan du også få navnet med endelsen -a (for eksempel Petrowska, hvis du er en kvinde). Selve navnet skal være fra en kultur, hvor man tillader kønsbestemte endelser. Navnet skal være kønskorrekt - altså passe til dit køn.
 7. Navnet er et beskyttet efternavn, som du ikke har tilknytning til, men du har fået samtykke fra alle, der bærer navnet her i landet. Det betyder, at du skal have kendskab til alle, der bærer navnet som efternavn, og du skal selv indhente samtykke fra dem. Bæres navnet af børn, der er fyldt 12 år, skal barnet/børnene selv skrive under sammen med den/de, som har forældremyndighed over barnet/børnene. Bæres navnet af børn under 12 år, skal den/de som har forældremyndighed over barnet/børnene skrive under på barnets vegne. 
 8. Din mors eller fars fornavn med en patronymendelse (-datter, -søn, -son eller -dottir) eller patronymforstavelse (El- eller Al-), hvis selve navnet stammer fra en kultur, der anvender patronymer.
 9. Et af dine forældres -, bedsteforældres fornavne eller din ægtefælles fornavn, hvis selve navnet stammer fra en kultur, hvor man ikke skelner mellem for- og efternavne.

Hvis du har slægtsmæssig tilknytning til et beskyttet efternavn, skal du selv bevise dette. 

OBS: En slægtsbog er ikke tilstrækkelig dokumentation. Et pas er heller ikke dokumentation for et navn. Du skal have kopi af fødsels-/navneattester (dåbsattester) for samtlige led i opadgående linje eller anden dokumentation, der beviser slægtskabet.  

Punkt 7: Samtykkeerklæring til brug ved punkt 7 - samtykke fra samtlige bærere af navnet som efternavn 

Forklaring til punkt 8: Din mors eller fars fornavn skal stamme fra en kultur, hvor man anvender patronymer. Dette undersøges af sognet/kommunen.

Ved anvendelsen af bestemmelsen skal sognet/kommunen tage hensyn til grammatikken fra det land, hvorfra navneskikken ønskes anvendt. Ved dannelsen af et islandsk patronymnavn skal der tages højde for islandsk ejefald. Dette betyder f.eks., at en person, der har en far, der hedder Hjörtur, skal have patronymet Hjartardóttir eller Hjartarson. Navnet skal være kønskorrekt i forhold til den, som skal have navnet.

Forklaring til punkt 9: Det navn, som ønskes til efternavn, skal stamme fra en kultur, hvor man ikke skelner mellem for- og efternavne. Dette er bl.a. tilfældet for visse lande i Fjernøsten (f.eks. Sri Lanka), visse muslimske lande (f.eks. Iran og Irak) og visse ikke-muslimske afrikanske lande (f.eks. Congo). I disse lande får børn ofte et eget fornavn efterfulgt af farens og farfarens fornavne til mellem- eller efternavn, og i nogle lande får kvinden ved ægteskab mandens fornavn som efternavn. Der skal være dokumentation for slægtsskabet.

NYDANNEDE MELLEM- OG EFTERNAVNE:

Et navn, som ikke bæres som efternavn her i landet, kan – med visse begrænsninger – tages som mellem- eller efternavn. 

For at kunne godkende et nydannet mellemnavn, skal navnet kunne godkendes som efternavn, fordi et navn, som man kan tage som efternavn, også kan tages som mellemnavn. 

Undersøg om navnet allerede findes i Danmark (åbner Danmarks statistik)  

Navnet må ikke

 1. let kunne forveksles med et beskyttet efternavn,
 2. indgå i - eller let kunne forveksles med - navnet på et selskab, en forening, et varemærke eller lignende, som er anmeldt til Ankestyrelsen
 3. være et almindeligt kendt kunstnernavn, som er anmeldt til Ankestyrelsen, eller let kunne forveksles hermed,
 4. være navnet på en almindeligt kendt udenlandsk eller historisk person eller let kunne forveksles hermed,
 5. være et egentligt fornavn. Det forekommer, at et navn både bruges som for- og efternavn. Hvis navnet også har karakter af efternavn og mest er anvendt som efternavn her i landet eller i udlandet, kan navnet også tillades som efternavn.
 6. være uegnet til at blive anvendt som mellem- eller efternavn her i landet eller
 7. være upassende, eller kunne vække anstød. 

Forklaring til enkelte af punkerne:

Punkt 1 betyder, at man ikke kan få et nyt efternavn, hvis navnet enten ved udtale eller ved stavemåde kan forveksles med et beskyttet navn. 

Det er ikke afgørende, om det navn, der søges om, kan udtales på en måde, der afviger fra det beskyttede navn. Hvis der er tale om nærliggende risiko for forveksling, vil ansøgningen blive afslået. 

Punkt 2 og 3: Se listen over beskyttede firma- og kunstnernavne  

Punkt 6: Et nydannet mellem- eller efternavn skal kunne udtales på dansk. Heri ligger også, at et ønske om et navn bestående af f.eks. ét bogstav eller udelukkende af konsonanter som udgangspunkt ikke vil blive imødekommet. 

Forholdsord kan ikke tages som en del af et nydannet mellem- eller efternavn (f.eks. ”von”, ”de”, ”al”).  

Man kan ikke benytte andre skriftsystemer, tegn eller tal i sit navn. Man kan bl.a. ikke benytte tegnene @ eller % i sit navn.  

Sætningskonstruktioner vil heller ikke blive godkendt som efternavn (f.eks. Jegerenrarfyr eller Ilovemylady). 

Navnet skal følge dansk retstavning. Det betyder, at et navn skrives med stort begyndelsesbogstav og derudover normalt med små bogstaver.

Punkt 7: Navnet må ikke være upassende eller vække anstød. F.eks. vil Anus, Føj eller Puh ikke blive godkendt som nydannede mellem- eller efternavne. 

Ansøgning om navngivning via borger.dk  

Ansøgning om navneændring via borger.dk  

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English