Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; Pobyt na terenie UE %gt; Wniosek i dokumenty %gt; Osoba posiadająca dostateczne środki (samowystarczalna)

Osoba posiadająca dostateczne środki (samowystarczalna)

Jeżeli składasz wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE na podstawie statusu osoby samowystarczalnej, musisz udokumentować, że dysponujesz dostateczną ilością środków na utrzymanie siebie oraz członków swojej rodziny, tak abyś w przypadku ew. badania nie został uznany za stanowiącego nieracjonalne obciążenie dla systemu pomocy społecznej. Wyżej wymienione środki muszą odpowiadać co najmniej sumie świadczeń, które wnioskodawca mógłby uzyskać zgodnie z art. 25 ust. 12 i art. 34 lov om aktiv socialpolitik.

Możesz złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE na podstawie statusu innej osoby, która jest w stanie Cię utrzymać.  Osoba, która zapewnia Ci utrzymanie, musi wypełnić oświadczenie o stosunku zależności i wraz z Tobą stawić się w momencie składania wniosku przed urzędem administracji państwowej Statsforvaltningen. Jeżeli osoba, która Cię utrzymuje, nie może stawić się osobiście, np. dlatego że nie mieszka w Danii, należy sporządzić poświadczone notarialnie oświadczenie o utrzymaniu oraz poświadczenie własnoręczności podpisu i stwierdzenie tożsamości strony, która bierze na siebie utrzymanie Cię w Danii.

Dokumentacją na posiadanie wystarczających zasobów może być np.:

  • Wydruk z Twojego konta lub z rachunku osoby odpowiadającej za Twoje utrzymanie (z wyciągu musi wynikać stosunek zależności; wyciąg nie może być starszy niż 14 dni od daty złożenia w Statsforvaltningen).
  • Świadczenie emerytalne (wcześniejsza emerytura lub renta starcza) z kraju pochodzenia.
  • Oświadczenie pracodawcy lub notarialnie poświadczona umowa o pracę osoby, która Cię utrzymuje (umowa nie może być nie starsza niż 30 dni). 
  • Forsørgelseserklæring – kiedy druga osoba deklaruje utrzymanie Cię, istnieje obowiązek wypełnienia niniejszego formularza. 

 

 

Pamiętaj, aby na stronie Wniosek i dokumenty doczytać o sposobie składania wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dokumentach, które należy mieć ze sobą poza ww. dokumentacją uzasadniającą pobyt.

Til toppen af siden
Senest opdateret 7. nov 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English