Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; Pobyt na terenie UE %gt; Uznawanie zaświadczeń zagranicznych

Uznawanie zaświadczeń zagranicznych

Jeżeli ubiegasz się o łączenie rodzin, musisz być w stanie przedstawić dokumenty zaświadczające, że jesteś członkiem rodziny osoby głównej. Osoba główna jest tym, którego dotyczy łączenie rodzin. Osoba ta musi mieć właściwe podstawy pobytu w Danii zgodne z przepisami UE. Dokumentem takim może być zaświadczenie, że jesteś małżonkiem, zstępnym beneficjenta itp. Należy przedłożyć np. akt małżeństwa lub akt urodzenia (u dołu strony znajduje się więcej informacji o dzieciach, które przeprowadzają się do Danii tylko z jednym rodzicem).

Jeżeli dokumenty te są wystawione za granicą, urząd administracji państwowej Statsforvaltningen dokona weryfikacji, czy są prawdziwe i mogą być uznane w Danii. W przypadku dokumentów zagranicznych wymagana jest ich legalizacja lub poświadczenie klauzulą „Apostille”.

Formalności te należy załatwić przed złożeniem wniosku do Statsforvaltningen.

Dokumenty, które nie wymagają dalszych czynności:

Jeżeli dokument został wystawiony w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii, Australii czy Turcji nie musi być zwykle legalizowany lub poświadczany klauzulą „Apostille”, aby był zatwierdzony w Danii.

To samo tyczy się dokumentów wystawionych w krajach Europy, z wyjątkiem poniżej wymienionych (wyjątki): Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Kosowa, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

Dokumenty, które muszą mieć klauzulę „Apostille”:

Jeżeli dokument pochodzi z innego kraju niż wymienione powyżej lub z jednego z wymienionych krajów Europy, a kraj ten przystąpił do konwencji o „Apostille” (konwencja haska z 5 października 1961 r.), wymaga się, aby dokument posiadał pieczęć „Apostille” nadaną w kraju wystawiającym.

Zobacz listę krajów, które przystąpiły do konwencji o „Apostille” her.

Dokument opatrzony klauzulą „Apostille” należy przedłożyć w Statsforvaltningen w oryginale.

Dokumenty wymagające legalizacji:

Jeżeli dokument pochodzi z kraju, który nie został wymieniony w wyżej opisanych kategoriach, musi on być zasadniczo zalegalizowany, aby mógł być zatwierdzony jako prawdziwy w Danii.
Procedury legalizacji dokonuje się w kraju, który wystawił dokument.  Procedura legalizacji może różnić się w każdym kraju, jednak zazwyczaj przebiega następująco:

1. W przypadku nadrzędnego organu mającego zalegalizować osobę, która wystawiła dokument.

2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych legalizuje daną osobę w organie nadrzędnym (wymienioną w pkt 1 powyżej).

3. Lokalna duńska reprezentacja musi zalegalizować daną osobą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (wymienioną w pkt 2).

Zalegalizowany dokument należy przedłożyć w Statsforvaltningen w oryginale.

Należy zauważyć, że nie jest dostateczne przedłożenie w Statsforvaltningen świadectwa rejestracji z innego kraju UE, ponieważ należy okazać oryginalne świadectwo z tego kraju, w którym dokonano formalności rejestracyjnych. 

 
Przepisy szczególne dotyczące dokumentów pakistańskich

Przepisy szczególne dotyczące dokumentów nigeryjskich

 

Tłumaczenie:

Należy zauważyć, że dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język duński, angielski lub niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo, w stosownych przypadkach, należy przetłumaczyć klauzulę „Apostille”. Jeżeli dokument został zalegalizowany, należy również przetłumaczyć wszystkie stosowne pieczęcie.
 
Przydatne linki:

Til toppen af siden
Senest opdateret 12. jun 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English